Droga Nadziei - logo

1% podatku z wpłatą nie musisz czekać do końca roku

W zeznaniu podatkowym sporządzanym za 2006 r. po raz kolejny będziemy mogli skorzystać z możliwości zmniejszenia podatku dochodowego o wpłaty dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Jednak z dokonaniem wpłaty nie trzeba czekać do zakończenia roku podatkowego. Wpłata na wybraną organizację może zostać przekazana już teraz. Aby mogła ona zostać uwzględniona w zeznaniu podatkowym składanym za 2006 r., podatnik powinien przekazać ją na rzecz organizacji pożytku publicznego w okresie:  

W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym są to terminy:

Listę zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) oraz na stronie portalu ngo (www.pozytek.ngo.pl). Pamiętać jednak należy o tym, że zmniejszenie należnego podatku będzie możliwe, jeżeli przekazane wpłaty zostaną właściwie udokumentowane. Z dowodu wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w szczególności powinno wynikać: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz, której dokonana została wpłata.

Warto zauważyć, że propozycje rządu dotyczące zmian w podatkach przewidują uproszczenie mechanizmu dokonywania 1% zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli proponowane zmiany zostaną uchwalone, to poczynając od rozliczenia za 2007 r. przekazywanie 1% podatku odbywać się będzie za pośrednictwem urzędów skarbowych. Podatnik określi jedynie dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego.

 

Na podstawie Gazety Podatkowej z 31.07.2006 r.

wybrał: Roman Szuszkiewicz

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek stronyLokalnmy IdN Limanowa

Ostatnia modyfikacja: wrzesień 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2006.