Lokalnmy IdN Limanowa

BEZROBOCIE w POWIECIE LIMANOWSKIM

 

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. J .Marka 9,34-600 Limanowa, tel./fax. (010) 337-58-50, e-mail: krli@praca.gov.pl

 

    Osoby niepełnosprawne stanowią szczególną grupę pracowników, w której poziom aktywności zawodowej jest niski a bezrobocie relatywnie bardzo wysokie. W przybliżeniu ocenia się, że z osób niepełnosprawnych pracuje jedynie 15%. Z doświadczenia swego większość niepełnosprawnych nie liczy na możliwość znalezienia pracy poprzez urzędy pracy, dlatego statystyki nie są adekwatne do rzeczywistości.

 

 
Wyszczególnienie
 

Bezrobotnych na 30. 06.2007 r.

Osoby niepełnosprawne na 30.06.2007 r.

Liczba bezrobotnych ogółem

 

7442

 

127

 

Dobra

 

477

 

7

 

Jodłownik

 

376

 

5

 

Kamienica

 

599

 

11

 

Laskowa

 

373

 

12

 

Limanowa Miasto

 

831

 

25

 

Limanowa

 

1616

 

32

 

Łukowica

 

696

 

14

 

Mszana Dolna

 

863

 

6

 

Mszana Dolna Miasto

 

447

 

5

 

Niedźwiedź

 

387

 

2

 

Słopnice

 

401

 

5

 

Tymbark

 

376

 

3

 

 

Stopy bezrobocia w powiecie limanowskim: za grudzień 2006 r. - 19,3%, za maj 2007 r. - 17,3%
 

PUP Limanowa

 

30.06.2007 r.

 

Liczba bezrobotnych

 

7442

 

kobiety

 

4506

 

Z prawem do zasiłku

 

739

 

Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

 

1890

 

Bezrobotni nowo zarejestrowani

 

728

 

Osoby wyłączone z ewidencji

 

4880

 

Oferty zgłoszone w miesiącu

 

1089

 

Podejmujący pracę

 

2416

 

Pracę niesubsydiowaną

 

1884

 

Prace interwencyjne

 

188

 

Roboty publiczne

 

0

 

Podjęcia działalności gospodarczej

 

161

 

Podjęcie pracy w ramach stanowiska refudn.

 

178

 

Rozpoczęcie szkoleń

 

403

 

Staże

 

262

 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 

74

 

Prace społecznie użyteczne

 

25

 

 Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie  danych udostępnionych z PUP w Limanowej  18.07.2007 r.

Sporządził: WKPoczątek strony

================================================

W czerwcu stopa bezrobocia mogła obniżyć się do 12,4 proc. z 13,0 proc. w maju - prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Bezrobocie w powiecie limanowskim [31 grudzień 2006 r.]


Wyszczególnienie

 


31.12.2006 r.

 

Osoby niepełnosprawne
na 31.12.2006 r.

 

Liczba bezrobotnych ogółem

 

8701

 

127

 

Dobra

 

547

 

10

 

Jodłownik

 

496

 

6

 

Kamienica

 

637

 

6

 

Laskowa

 

436

 

12

 

Limanowa Miasto

 

1032

 

27

 

Limanowa

 

1892

 

27

 

Łukowica

 

805

 

15

 

Mszana Dolna

 

995

 

7

 

Mszana Dolna Miasto

 

513

 

5

 

Niedźwiedź

 

425

 

4

 

Słopnice

 

451

 

5

 

Tymbark

 

472

 

3

 

    Stopy bezrobocia w powiecie limanowskim za czerwiec 2006 r. - 19,7% za grudzień 2006 r. - 19,3 %

PUP Limanowa

 

31.12.2006

 

Liczba bezrobotnych

 

8701

 

kobiety

 

5162

 

Z prawem do zasiłku

 

1044

 

Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

 

2285

 

Bezrobotni nowo zarejestrowani

 

1818

 

Osoby wyłączone z ewidencji

 

9180

 

Oferty zgłoszone w miesiącu

 

1415

 

Podejmujący pracę

 

4416

 

Pracę niesubsydiowaną

 

3538

 

Prace interwencyjne

 

406

 

Roboty publiczne

 

0

 

Podjęcia działalności gospodarczej

 

242

 

Podjęcie pracy w ramach stanowiska refudn.

 

218

 

Rozpoczęcie szkoleń

 

450

 

Staże

 

377

 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 

84

 

Prace społecznie użyteczne

 

17

 

 

Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie  danych udostępnionych z PUP w Limanowej 12.02.2007 r.

 

PUP Limanowa

III.2006 r.

IV.2006 r.

Liczba bezrobotnych

9797

9387

kobiety

5343

5231

Z prawem do zasiłku

1177

1039

Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

2691

2538

Bezrobotni nowo zarejestrowani

126

71

Osoby wyłączone z ewidencji

808

854

Oferty zgłoszone w miesiącu

187

83

Podejmujący pracę

520

449

                        Pracę niesubsydiowaną

367

374

                        Prace interwencyjne

55

39

                        Roboty publiczne

0

0

             Podjęcia działalności gospodarczej

58

9

Podjęcie pracy w ramach stanowiska refudn.

39

27

Rozpoczęcie szkoleń

13

55

Staże

48

18

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

4

7

 Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie  danych udostępnionych z PUP w Limanowej z dn. 9.05.2006 r.Początek strony

Bezrobocie w powiecie limanowskim [Maj, czerwiec 2006 r.]

 

Wyszczególnienie

 

 

31.05.2006 r.

 

Osoby niepełnosprawne

na 31.05.2006 r.

 

 

Liczba bezrobotnych ogółem

 

9086

 

148

Dobra

576

7

Jodłownik

553

5

Kamienica

654

6

Laskowa

495

12

Limanowa Miasto

1070

28

Limanowa

1980

43

Łukowica

799

19

Mszana Dolna

1031

11

Mszana Dolna Miasto

535

3

Niedźwiedź

453

5

Słopnice

455

5

Tymbark

485

4

 

 

Wyszczególnienie

 

 

30.06.2006 r.

 

Osoby niepełnosprawne

na 30.06.2006 r.

 

Liczba bezrobotnych ogółem

 

8835

 

139

Dobra

557

7

Jodłownik

529

5

Kamienica

648

5

Laskowa

464

12

Limanowa Miasto

1063

27

Limanowa

1905

40

Łukowica

786

16

Mszana Dolna

1023

11

Mszana Dolna Miasto

547

3

Niedźwiedź

417

5

Słopnice

448

5

Tymbark

448

3

Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie  danych udostępnionych z PUP w Limanowej z dn. 16.07.2006 r.Początek strony

 Stopy bezrobocia w powiecie limanowskim

Bezrobocie w powiecie limanowskim 30.04.2006 r

 

Wyszczególnienie

 

 

30.04.2006 r.

 

Osoby niepełnosprawne

         na 30.04.2006 r.

Liczba bezrobotnych ogółem

9387

147

Dobra

583

5

Jodłownik

551

7

Kamienica

695

8

Laskowa

497

11

Limanowa Miasto

1119

30

Limanowa

2071

39

Łukowica

824

19

Mszana Dolna

1087

11

Mszana Dolna Miasto

562

3

Niedźwiedź

444

4

Słopnice

456

6

Tymbark

498

4

Stopa bezrobocia w powiecie limanowskim wynosiła na 31 grudnia 2005 r. – 22,1%, a na 31 stycznia 2006 r. - 22,5%.Początek strony

 

STOPA BEZROBOCIA 2005 r.

PUP

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

LIMANOWA

24,4

24,0

23,6

22,6

22,0

21,4

21,3

21,3

21,3

21,4

21,6

22,1

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W POWIECIE w 2006 r.

PUP LIMANOWA

XII. 2005

I. 2006

II. 2006

liczba bezrobotnych

10109

10400

10021

poprzedni m-c = 100%

102,4

102,9

96,4

stopa bezrobocia

22,1

22,5

21,8

kobiety

5593

5701

5459

z prawem do zasiłku

1420

1540

1359

bezrobotni w wieku do 25 roku życia

2847

2911

2770

bezrobotni nowo zarejestrowani

8424

826

528

osoby wyłącz. z ewidencji

9550

535

907

oferty zgłoszone w miesiącu

1426

80

164

podejmujący pracę

4604

285

485

           pracę niesubsydiowaną

3670

275

433

           prace interwencyjne

430

6

35

           roboty publiczne

51

0

0

           podjęcia działalności gospodarczej

225

0

8

podjęcia pracy w ramach stanowiska refundowanych

225

4

8

rozpoczęcie szkoleń

538

5

57

           staże

412

5

70

           przygotowanie  zawodowe w miejscu pracy  

47

0

11

Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie  danych udostępnionych z PUP w Limanowej z dn. 10 stycznia i 23 lutego 2006 r.Początek strony

 Na koniec grudnia 2005 roku w powiecie limanowskim zarejestrowanych było ogółem 10 109 bezrobotnych,
 w tym to 5 593 kobiety;
 
z tego uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych 1 420 osób - w tym 584 kobiet.
 

  Z osób niepełnosprawnych na koniec grudnia 2005 roku w powiecie limanowskim zarejestrowanych w PUP Limanowa było ogółem 161 osób, w tym 87 kobiet :
z tego 30 niepełnosprawnych to poszukujący pracę w powiecie limanowskim - nie pozostający w zatrudnieniu;
z tego
13 osób to kobiety.

 

BEZROBOCIE W POWIECIE na 31.12.2005 r.

 

   
Wyszczególnienie

 
31.12.2005 r.

 
w tym: osób niepełnosprawnych
 

Liczba bezrobotnych ogółem =>>

10 109

161

Dobra

641

6

Jodłownik

547

4

Kamienica

757

8

Laskowa

530

13

Limanowa (miasto)

1242

30

Limanowa

2258

56

Łukowica

918

16

Mszana Dolna

1173

8

Mszana Dolna (miasto)

567

5

Niedźwiedź

464

4

Słopnice

479

4

Tymbark

533

7

Początek strony

 

Liczba bezrobotnych w województwie małopolskim - luty 2006 r.

Na koniec lutego 2006 r.  liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 184 044 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił niewielki spadek liczby bezrobotnych - o 38 osób, tj. o 0,02%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego wynosiła w Małopolsce 200 615 osób, czyli w ciągu roku spadła o 8,3%.

           W skali roku w Małopolsce zanotowano zmniejszenie się stopy bezrobocia rejestrowanego we wszystkich powiatach.

           Najbardziej korzystne zmiany w omawianym okresie wystąpiły w powiatach: suskim (spadek o 2,9 pkt), nowosądeckim

(o 2,8 pkt), limanowskim (o 2,2 pkt). Najmniejszy spadek stopy bezrobocia zanotowano w powiatach: tatrzańskim

(o 0,4 pkt), wadowickim, nowotarskim i w Krakowie (po 0,6 pkt).

    Spośród ogólnej liczby bezrobotnych wyróżniały się następujące grupy:

 kobiety

   99 523 (54,1%)

 osoby z prawem do zasiłku

   22 513 (12,2%)

 zamieszkali na wsi

   98 492 (53,5%)

 młodzi w wieku do 25 roku życia

   47 805 (26,0%)

 niepełnosprawni

     5 246 (2,9%)

    W miesiącu lutym w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 13 004 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 13 042 osób, z tego 6 207 z tytułu podjęcia pracy. 

    W lutym 2005 r. do urzędów pracy województwa napłynęły 4 588 oferty pracy, z tego:

    Według stanu na koniec stycznia stopa bezrobocia dla Małopolski wynosiła 14,1% ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia w skali kraju wyniosła wtedy 18,0%.  Małopolska, wraz z Mazowszem, zajmuje I miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w kraju.

Jakie bezrobocie w całej Małopolsce w styczniu 2006?

    Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w styczniu 2006 r. na poziomie: 14,1%, a w grudniu 2005 r. na poziomie 13,8% (rok wcześniej 31 grudnia 2004 r. wynosiła 15,0%), a w listopadzie 2005 r. 13,5%, oraz październiku 2005 r. 13,4%.

    Wskaźnik krajowy wyniósł w grudniu 2005 r. 17,6% i w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku zmniejszył się o 1,4 pkt, natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 0,3 pkt. Województwo małopolskie wraz z województwem mazowieckim charakteryzowało się najniższą stopą bezrobocia wśród województw w Polsce.

    W ciągu 2005 r. sytuacja na rynku pracy mierzona stopą bezrobocia rejestrowanego uległa poprawie we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu, mimo nieznacznego wzrostu stóp bezrobocia w grudniu (za wyjątkiem powiatów: wielickiego i tatrzańskiego). Najbardziej wyraźne obniżenie poziomu stopy bezrobocia w XII 2005 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano w powiatach: suskim (o 3,0 pkt), nowosądeckim (o 2,9 pkt), limanowskim (o 2,0 pkt) i wielickim (o 1,8 pkt), a wśród miast na prawach powiatu w Nowym Sączu (o 1,5 pkt). Najmniejsza poprawa wystąpiła w powiatach: wadowickim (o 0,3 pkt), tatrzańskim (o 0,5 pkt), nowotarskim oraz w m. Krakowie (po 0,6 pkt).

    W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ciągu 2005 r. na szkolenia kwalifikacyjne skierowano 9,5 tys. bezrobotnych (o 22,9% więcej niż w 2004 roku), 4,3 tys. osób skierowano do prac interwencyjnych, a 3,1 tys. osób zatrudniono przy robotach publicznych (odpowiednio: o 12,5% i o 21,1% mniej niż przed rokiem).

    W grudniu 2005 r. rozpoczęło szkolenie bądź staż 569 zarejestrowanych bezrobotnych, w tym 344 kobiety. Z takiej formy uzyskania możliwości późniejszej pracy skorzystało więc o 55,1% osób mniej niż przed rokiem i aż o 65,9% mniej niż w listopadzie 2005 r. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpoczęły 74 osoby (w tym 66 kobiet), tj. aż o 72,2% mniej niż w listopadzie 2005 r. W końcu miesiąca sprawozdawczego przy robotach publicznych pracowało 87 osób (w tym 57 kobiet), tj. o 34,1% mniej niż w grudniu 2004 r. i o 20,9% mniej niż w listopadzie 2005 r. Przy pracach interwencyjnych pracowały 132 osoby (w tym 79 kobiet), tj. o 26,3% mniej niż przed rokiem i o 47,4% mniej niż przed miesiącem.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 2005

I  2006

II 2006

Liczba bezrobotnych w POLSCE

2 773 000

2 866 700

2 865 900 

MAŁOPOLSKA

 

 

 

Liczba bezrobotnych ogółem

178 067

184 082

184 044

 

 

 

 

Stopa bezrobocia w MAŁOPOLSCE ***

13,8

14,1

14,1

 

 

 

 

Kobiety

98 734

100 187

99 523

% do ogółu bezrobotnych.

55,4

        54,4

54,1

 

 

 

 

Z prawem do zasiłku

20 423

22 423

22 513

% do ogółu bezrobotnych.

11,5

        12,2

  12,2

 

 

 

 

Bez prawa do zasiłku

157644

161 659

161 531

% do ogółu bezrobotnych.

88,5

        87,8

87,8

 

 

 

 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy

8041

8245

8170

% do ogółu bezrobotni.

4,5

          4,5

4,4

Zapowiedzi zwolnień (osoby)

124

215

21

Narastająco od 1.01.2005

3397

215

236

 

 

 

 

Zamieszkali na wsi

95 503

98 725

98 492

% do ogółu bezrobotnych

53,6

        53,6

53,5

 

 

 

 

Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

47301

48473

47805

% do ogółu bezrobotnych

26,6

        26,3

 26,0

 

 

 

 

Bezrobotni w wieku pow. 50 roku życia

22 051

22 944

23 376

% do ogółu bezrobotnych.

12,4

        12,5

12,7

 

 

 

 

Długotrwale bezrobotni

111 619

113 241

113 526

% do ogółu bezrobotnych

62,7

        61,5

61,7

 

 

 

 

 Niepełnosprawni

5 011

5 190

5 246

% do ogółu bezrobotnych

2,8

          2,8

2,9

 

*   narastająco od stycznia do grudnia

** osoby poszukujące pracy, nieuwzględniane w ogólnej liczbie bezrobotnych

*** Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 1 czerwca 2004 r. nie definiuje kategorii „bezrobotni absolwenci”

 

Bezrobocie rejestrowane w 2006 r.

Stan w końcu lutego.

W Małopolsce bezrobocie w lutym 2006 r.

    Stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce ukształtowała się w lutym br. na poziomie 14,1% (w lutym ub. roku wyniosła 15,3%) i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

    Wskaźnik krajowy wyniósł w lutym br. 18,0%, tj. zmniejszył się o 1,4 pkt procentowego w skali roku i również

pozostał na tym samym poziomie co w styczniu br.

 

W Małopolsce bezrobocie w styczniu 2006 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na dzień 31 grudnia 2005 r.

    W Małopolsce najwięcej osób pozostających bez pracy zarejestrowanych było nadal w powiatach: nowosądeckim (16,9 tys.), tarnowskim (11,4 tys.), gorlickim (10,3 tys.) oraz limanowskim (10,1 tys.), a także w m. Krakowie (25,3 tys.).
    Do powiatów
o wysokiej stopie bezrobocia należały: nowosądecki (26,4%), gorlicki (22,8%) i limanowski (22,1%),
oraz dąbrowski - 20,4%.
    Powiaty o najniższej stopie procentowej bezrobocia w Małopolsce: proszowicki (11,2%), suski (11,4%), krakowski (12,1%) i miechowski (12,3%), oraz
miasta na prawach powiatu o najniższej stopie procentowej bezrobocia w Małopolsce to: Kraków 6,9%, Tarnów 11,4%, oraz Nowym Sącz 15,7%.

    O zróżnicowaniu poziomu stopy bezrobocia niech świadczy fakt, iż wartość najwyższa notowana w powiecie nowosądeckim stanowiła niemal czterokrotność najniższej wartości występującej w Krakowie. Powiaty z relatywnie najwyższą stopą bezrobocia rejestrowanego położone są w Małopolsce południowo-wschodniej.

 

1/ Stopa bezrobocia rejestrowanego to procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludnościPoczątek strony

aktywnej zawodowo.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

 

Bezrobocie w Polsce

 

Ostatni miesiąc
2006.02

Miesiąc wcześniej
2006.01

Rok wcześniej
2005.02

Stopa bezrobocia [%]

18.0

18.0

19.4

Liczba bezrobotnych

2 865 900

2 866 700

3 094 480

Nowi zarejestrowani

 

-

204 008

Źródło: Money.pl

·         Stopa bezrobocia - udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo

·         Liczba bezrobotnych - liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca

·         Nowo zarejestrowani - liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu miesiąca

Stopy bezrobocia w styczniu 2006 r.

Polska bezrobocie w styczniu 2006 r.

Polska bezrobocie w styczniu 2006 r.

    Wysoka stopa bezrobocia pozostaje od kilku lat kluczowym problemem polskiej gospodarki. W grudniu 2005 bez pracy pozostawało ponad 2 774 000 osób, co stanowiło 17,6% zawodowo czynnych. W styczniu 2006 r. stopa bezrobocia ponownie wzrosła do 18,1%.
    Założenia budżetowe zakładają, że na koniec 2006 roku stopa bezrobocia spadnie do poziomu 16,8%. Zapowiadany wzrost liczby miejsc pracy ma być efektem wzrostu gospodarczego, zwiększenia efektywności działania publicznych służb zatrudnienia poprzez m.in. zlecanie usług pośrednictwa pracy instytucjom zewnętrznym i zmiany zasad w systemie finansowania instytucji rynku pracy. Deklaruje się również zwiększenia nakładów na aktywizację bezrobotnych oraz obniżenie kosztów pracy (obciążeń składkowo-podatkowych) w grupie osób o najniższych dochodach.

    Przy tak dużym bezrobociu bardzo ważną rolę powinny pełnić takie formy zatrudnienia, jak praca tymczasowa, telepraca, kontrakty czasowe, samozatrudnienie czy praca na wezwanie, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia. Jest to tendencja ogólnoświatowa.

    W polskich regulacjach wciąż brak jest przepisów, które wspierałyby rozwój większości z nich i ułatwiałyby zatrudnianie oraz przyczyniały się do zwiększania aktywności i mobilności osób na rynku pracy.

    Dlatego przy projektowaniu zmian w przepisach regulujących rynek pracy, warto pamiętać o korzyściach wynikających ze stosowania alternatywnych form zatrudnienia...

Źródło: MU / SAZ www.saz.org.pl

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego Małopolska w październiku  2005 r. (w %)

    Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła na koniec 2004 r. 15% co stawiało Małopolskę na pierwszym miejscu w kraju. W 2005 r. w dalszym stopniu utrzymuje się tendencja malejąca. Zestawienie zachodzących zmian przedstawia poniższa tabela.

    Przy 17,3% stopie bezrobocia w Polsce (w październiku 2005 r.) , województwo małopolskie charakteryzowało się relatywnie niskim poziomem bezrobocia.

Bezrobocie w powiatach Małopolski na koniec października 2005 roku

* Na koniec października 2005 roku w Małopolsce zanotowano 172,7 tys. bezrobotnych, co stanowi najniższą w Polsce 13,4% stopę bezrobocia. W porównaniu do września 2005 r. nastąpił spadek stopy o 1,4%, natomiast w porównaniu do października ub. roku - spadek o 8,2%.

* Spośród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec października 2005 r. zaledwie 2,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych poszukiwało pracy. Osób tych było o 11,2% mniej niż w ubiegłym roku i o 1,1% mniej niż przed miesiącem.

* Z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych:
- 73,6% stanowiły osoby wcześniej pracujące;
- 56,7% to kobiety;
- 53,4% to mieszkańcy wsi;
- 89,7% nie posiadało prawa do zasiłku;
- 2,4% to osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy;
- 9,2% stanowiły osoby nowo zarejestrowane.

* W październiku 2005 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 15,9 tys. osób i była wyższa niż w październiku ub. roku o 0,7 tys. osób, ale  w stosunku do września 2005 r. spadła o 1,7 tys. osób. Po raz pierwszy zarejestrowało się 4,2 tys. osób, podobnie jak w ubiegłym roku.

    Z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyrejestrowano w październiku ogółem 18,4 tys. osób - o 5,0 % więcej niż przed rokiem, ale o 4,2% mniej niż przed miesiącem.

* W Małopolsce najwięcej osób pozostających bez pracy zarejestrowanych było nadal w powiatach: nowosądeckim (16,4 tys.), tarnowskim (10,6 tys.) oraz gorlickim (10,2 tys.), a także w mieście Krakowie (24,7 tys.).

Wśród powiatów o wysokiej stopie bezrobocia znajdują się: nowosądecki (25,9%), gorlicki (22,7%) i limanowski (21,4%). Najniższą stopę odnotowano w powiatach: proszowickim (10,6%), suskim (11,4%), miechowskim (12,0%), krakowskim i boheńskim po 12,2%. W miastach na prawach powiatu stopa bezrobocia wynosiła: w Krakowie 6,8%, w Tarnowie 11,0%, a w Nowym Sączu 15,4%.

    Stopa bezrobocia w Małopolsce w 2005 r. z miesiąca na miesiąc ulega obniżeniu. Przykładowe porównanie aktualnej stopy bezrobocia z latami ubiegłymi przedstawia poniższa tabela.

Rok

MIESIĄC

2001

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

12.7

12.9

13.0

13.0

12.8

12.9

13.0

13.1

13.2

13.2

13.6

14.1

2002

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14.5

14.6

14.4

14.1

13.4

13.4

13.5

13.5

13.5

13.5

13.7

13.8

2003

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14.3

14.4

14.3

14.0

13.7

13.6

13.5

13.4

13.4

13.4

13.6

 13.9

2004

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16.6

16.7

16.7

16.3

15.8

15.6

15.4

15.2

14.7

14.6

14,7

15

2005

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

15,3

15,4

15,2

14,8

14,2

14,0

13,9

13,7

13,6

13,4

 13,5

13,8 

    Na koniec listopada 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 174 111 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 1 418 osób, tj. o 0,8%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada wynosiła w Małopolsce 189 321 osób, czyli w ciągu roku spadła o 8,0%.

    W miesiącu listopadzie w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 16 546 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 15 128 osób, z tego 6 226 z tytułu podjęcia pracy. 

    W listopadzie 2005 r. do urzędów pracy województwa napłynęły 4 009 oferty pracy, z tego:

  • 1 042 (26,0%) na pracę subsydiowaną 

  •    485 (12,1%) z sektora publicznego
  •    125   (3,1%) dla osób niepełnosprawnych

    Według stanu na koniec listopada stopa bezrobocia w województwie małopolskim wyniosła 13,5% ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła wtedy 17,3%. Małopolska zajmuje I miejsce wśród regionów o najniższej stopie bezrobocia w kraju.  W 2004 roku na koniec listopada stopa bezrobocia w Małopolsce wynosiła 14,7%, a w kraju 18,7%.

   Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2005 r. stanowili 17,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2005 r. – 17,3% i grudniu 2004 r. – 19,0%). Najwyższą stopę bezrobocia (procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (27,5%), zachodniopomorskim (25,6%) i lubuskim (23,3%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: małopolskie i mazowieckie (po 13,8%) oraz wielkopolskie (14,6%), śląskie (15,4%) i podlaskie (15,5%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

 

PUP LIMANOWA

WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 1999

XII 2000

XII 2001

XII 2002

I
2003

II
2003

III
2003

I kwartał
2003

IV
2003

liczba bezrobotnych

9968

10896

11894

11391

11804

11710

11640

11337

11337

poprzedni miesiąc =100%

104,0

103,8

103,6

102,8

103,6

99,2

99,4

97,4

97,4

stopa bezrobocia

15,9

17,6

19

18,4

19

18,9

18,8

 

 

kobiety

5281

5646

6011

5670

5737

5645

5596

5513

5513

z prawem do zasiłku

2882

2816

2965

2969

3032

2929

2906

2802

2802

absolwenci

827

898

877

672

689

686

645

560

560

bezrobotni nowo zarejestrowani

6810*

7033*

7551*

7578*

816

455

550

523

523

osoby wyłącz. z ewidencji

5237*

6105*

6553*

8081*

403

549

620

826

826

oferty zgłoszone w miesiącu

1084*

1237*

1071*

1276*

93

188

224

169

169

podejmujący pracę

2792*

3260*

3372*

3671*

166

339

315

513

513

              pracę niesubsydiowaną

x

2513*

2873*

3153*

137

294

223

380

380

              umowy absolwenckie

x

210*

131*

203*

1

20

28

27

27

              staże absolwenckie

x

120*

101*

250*

16

21

39

63

63

              prace interwencyjne

284*

339*

126*

206*

9

22

57

67

67

              roboty publiczne

56*

114*

216*

90*

19

3

6

36

36

rozpoczęte szkol.

269*

264*

190*

278*

16

29

52

26

26

pożyczki dla bezrobotnych

35*

26*

26*

19*

0

0

1

3

3

pożyczki dla pracodawców

x

0*

0*

0*

0

0

0

0

0

* dane za cały rokPoczątek strony
** korekta stopy dot. okresu od grudnia 2001 do sierpnia 2002 dokonana we wrześniu 2002 r.

Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie limanowskim w latach 1999 - 2003  i  2005

  Wyszczególnienie

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

III.2003 r.

31.12.2005 r

Liczba bezrobotnych ogółem =>>

9968

10896

11894

11391

11640

10 109

Dobra

662

760

898

806

814

641

Jodłownik

618

660

748

670

719

547

Kamienica

836

891

973

879

889

757

Laskowa

471

519

587

592

612

530

Limanowa (miasto)

1117

1302

1335

1340

1334

1242

Limanowa

2115

2282

2486

2425

2482

2258

Łukowica

980

1027

1073

1009

1039

918

Mszana Dolna

1140

1224

1378

1337

1339

1173

Mszana Dolna (miasto)

530

567

653

624

643

567

Niedźwiedź

516

571

602

571

596

464

Słopnice

495

531

559

549

584

479

Tymbark

488

562

602

589

590

533

 
Poszukujący pracę ogółem w powiecie limanowskim:

a)      na koniec 2002 r. – 116 osób,

b)      na koniec I kwartału 2003 r. – 115 osób.

 W tym osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (bez prawa do zasiłku) – zarejestrowane w PUP:

a)      na koniec 2002 r. –  31 osób,

b)      na koniec I kwartału 2003 r. –  36 osób.

 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Limanowa:

a)      na koniec 2002 r. –  131 osób, a z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 60 osób,

b)      na koniec I kwartału 2003 r. –  152 osoby, a z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 66 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie limanowskim wynosiła:

a)      na koniec 2002 r. –  18,4 %Początek strony

b)      na koniec marca 2003 r. –  18,8 %.

 Logo Urzędu Pracy Opracowano na podstawie danych z PUP w Limanowej

Informacja o bezrobociu w województwie małopolskim
wg stanu na koniec marca 2003 r.

    Na koniec marca 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wyniosła 216 460 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 722 osoby, tj. o 0,3%. Pierwszy w tym roku spadek poziomu bezrobocia jest wynikiem przede wszystkim rozpoczynającego się okresu prac sezonowych i subsydiowanych.


    W I kwartale 2003 r. do urzędów pracy województwa małopolskiego napłynęło 43 593 bezrobotnych, tj. o 3% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego. W tym samym okresie wyłączonych z ewidencji zostało 35 308 osób, tj. 4% mniej niż w I kwartale 2002 r. Prawie, co druga osoba została wyrejestrowana z powodu podjęcia pracy.

    Stopa bezrobocia w województwie małopolskim w końcu lutego wynosiła 14,5%, co dawało nam drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem najniższej wartości tego wskaźnika. Stopa dla kraju wynosiła 18,8%.
W ciągu minionego miesiąca do urzędów pracy Małopolski wpłynęło 4 034 ofert pracy tj. 55% więcej niż w poprzednim miesiącu. Przeszło połowa zgłoszonych ofert to subsydiowane propozycje pracy, a prawie 1/3 dotyczyła absolwentów.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Limanowej
ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa

Na terenie powiatu limanowskiego Zespół ustalił stopień niepełnosprawności u:

- 1980 dzieci do lat 16;
- 3040 osób dorosłych ;

    Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Limanowej posiada również ok. 700 orzeczeń stwierdzonych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Nowym Sączu. Są to orzeczenia tych osób, które głównie posiadają orzeczenia w stopniu stałym, nie występowały też o zmianę stopnia niepełnosprawności.

    Można stwierdzić, że na terenie powiatu jest 5720 inwalidów, orzeczonych przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, aby jednak dowiedzieć się ilu jest niepełnosprawnych na terenie powiatu należałoby jeszcze dodać co najmniej orzeczenia o niepełnosprawności z ZUS-u.

Limanowa, 30 kwietnia 2003 r.

Początek strony

 

Powódź  bezrobotnych

         Nowe szanse na rynku pracy Do końca czerwca 2001 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej było zarejestrowanych 10 tys. 599 osób.

        Powódź, przy całej swej tragedii, może okazać się szansą dla bezrobotnych. - Od 1997 r. wzrasta liczba osób bezrobotnych przy malejącej liczbie ofert pracy. W 1997 r. mieliśmy 2 tyś. ofert i 8,5 tyś. bezrobotnych, a obecnie na blisko 11 tyś. zarejestrowanych mamy ich nieco ponad tysiąc. A oferty to nie tylko te zgłaszane przez pracodawcę, ale i kupowane przez Urząd Pracy w ramach tzw. aktywnych form, czyli umów absolwenckich, staży, prac interwencyjnych - mówi zastępca kierownika PUP w Limanowej Tomasz Magdziarz.

        Perspektywy na przyszłość też nie są dobre. - W powiecie mamy do czynienia z wyczerpaniem się możliwości wchłonięcia dodatkowej siły roboczej. Jeżeli nawet powstają nowe podmioty gospodarcze to na miejsce likwidowanych. Przykładowo w miejscu sklepu spożywczego tworzy się sklep chemiczny, ale miejsc pracy w ten sposób nie przybywa.

        Ponad 5,5 tys. podmiotów gospodarczych na naszym terenie to maleńkie, rodzinne firmy, które zatrudniają 2-3 pracowników, na ogół członków rodziny.

        Maleje liczba miejsc pracy w dużych przedsiębiorstwach. Lima -Therm zatrudniał kiedyś ponad 800 osób, obecnie niewiele ponad 150. Podobna sytuacja jest w Spółdzielni Inwalidów ,,Limanowianka", firmie ,,Tymbark", czy w Spółdzielni ,,Meblomet" z Mszany Dolnej. Generalnie nie ma wiec nadziei na poprawę .

Co roku przybywa młodych bezrobotnych. W tej chwili ponad 70 procent zarejestrowanych w PUP to osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia. Są to przeważnie absolwenci i byli absolwenci, którzy ten status utracili, ale nigdy w życiu nie pracowali zawodowo.

Inna sprawa to niskie kwalifikacje bezrobotnych. Ponad 70 procent to osoby, które mają wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe. Na dodatek ukończyły specjalności, na które w tej chwili nie ma zapotrzebowania.

        W rejestrze jest około 600 ślusarzy, 373 rolników upraw polowych. Szansą dla nich jest jedynie przekwalifikowanie.

        W tej chwili stopa bezrobocia w powiecie limanowskim oscyluje w granicach 17 procent. Pod koniec czerwca było zarejestrowanych 10 tys. 599 osób, w tym tylko 2616 z prawem do zasiłku.

        Są to dane z tzw. lepszego, wiosennego sezonu, gdy wiele osób podejmuje prace sezonowe. Jesienią liczba bezrobotnych znów wzrośnie.

                W tej chwili, paradoksalnie, szansą może okazać się powódź. Po tej w 1997 r. było bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów spycharek, koparek i dźwigów. Dla nich i dla tych, którzy jeszcze podejmą odpowiednie kursy, może teraz otworzyć się szansa. To chyba jedyny pozytywny aspekt tragedii.Początek strony

 

BEZROBOCIE w LIMANOWSKIM

     Wg danych za I półrocze 1999 r. zarejestrowanych było ogółem 8.589 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 13,8%. W okresie ostatniego roku nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 0,4 %.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych:

-      55,1 % stanowiły kobiety,

-      75,2 % to poprzednio pracujący,

-      3 % to absolwenci,

-      0,9 % to niepełnosprawni,

-      24,4 % posiadało prawo do zasiłku,

-      83,5 % zamieszkiwało na terenach wiejskich,

-      37,8 % stanowiły osoby zarejestrowane po raz pierwszy,

-      53,1 % to osoby oczekujące na prace powyżej 12 miesięcy,

-      70,6 % stanowiły osoby młode do 34 lat,

-      72,9 % to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych, aż ponad 1.200 osób to ślusarze, mechanicy ,tokarze i technicy mechanicy. Wśród kobiet przeważają natomiast krawcowe, sprzedawcy, kucharze, technicy technologii żywności, technicy ekonomiści.

Dużą grupę, bo aż 2.900 osób stanowią bezrobotni zez zawodu (w tym 487 osób z wykształceniem ogólnokształcącym.Początek strony

  

Zatrudnienie i bezrobocie

    W województwie małopolskim zatrudnionych jest 1.391,60 tys. osób z tego 33,87 % w rolnictwie. Największy odsetek pracujących w rolnictwie jest w powiatach proszowickim - 74,57 %, dąbrowskim - 70,59 %, miechowskim - 69,31 %. Jak z tego widać najwięcej zatrudnionych w rolnictwie jest na północy województwa. Najwięcej zatrudnionych poza rolnictwem jest w zachodniej części województwa w powiatach chrzanowskim 87,08 %, oświęcimskim - 80,94 % oraz olkuskim - 69,46 %. 
    Bezrobocie w Małopolsce wynosiło 7,6 %
. Największe było w powiecie gorlickim 13,80 %, dąbrowskim - 13,70 % oraz limanowskim - 13,50 %. Najniższe występowało w powiecie krakowskim liczonym wraz z Krakowem - 3,5 % i tatrzańskim 4,2 %. 
   
Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie małopolskim w 1998 roku wynosiło 1.202,24 zł. Tylko w trzech powiatach było ono wyższe: oświęcimskim 1.222,50 zł, chrzanowskim - 1.225,95 zł oraz w Krakowie - 1.277,62 zł.
    Najniższe wynagrodzenia były w powiatach: dąbrowskim - 917,02 zł, limanowskim - 934,58 zł, tarnowskim - 937,50 zł i nowotarskim - 944,221 zł.

Wyszczególnienie Zatrudnieni według źródeł dochodów (powiaty krakowski, nowosądecki, tarnowski z miastami) % bezrobocia (powiaty krakowski, nowosądecki, tarnowski z miastami) Bezrobotni zarejestrowani na 1000 osób
w wieku produkcyjnym
Przeciętne wynagrodzenia miesięczne
  ogółem w tys. pozarolnicza rolnicza     brutto netto

Województwo Małopolskie

 1 391,60  66,13%  33,87%  7,60%  60,3 1 202,24 zł 1 005,76 zł
 Powiat bocheński  39,90  46,37%  53,63%  7,80%  60,9 1 091,41 zł 944,29 zł
 Powiat brzeski  37,60  41,22%  58,78%  9,90%  81,7 1 150,99 zł 984,65 zł
 Powiat chrzanowski  47,20  87,08%  12,92%  7,70%  49,1 1 225,95 zł 1 047,09 zł
 Powiat dąbrowski  27,20  29,41%  70,59%  13,70%  131,8 917,02 zł 810,48 zł
 Powiat gorlicki  50,90  48,72%  51,28%  13,80%  133,8 981,38 zł 853,97 zł
 Powiat krakowski  446,10  89,22%  10,78%  3,50%  36,4 1 166,23 zł 1 001,86 zł
 Powiat limanowski  53,60  36,75%  63,25%  13,50%  131,3 934,58 zł  820,06 zł
 Powiat miechowski  27,70  30,69%  69,31%  5,20%  51,1 969,64 zł 856,53 zł
 Powiat myślenicki  45,60  46,05%  53,95%  7,20%  55,6 1 063,73 zł 917,99 zł
 Powiat nowosądecki  116,30  58,47%  41,53%  12,20%  115,2 951,10 zł 834,52 zł
 Powiat nowotarski  75,90  48,22%  51,78%  7,30%  59,1 944,21 zł 830,63 zł
 Powiat olkuski  51,40  69,46%  30,54%  10,00%  76,6 1 171,76 zł 1 016,66 zł
 Powiat oświęcimski  59,30  80,94%  19,06%  8,50%  58,8 1 222,50 zł 1 037,78 zł
 Powiat proszowicki  23,20  25,43%  74,57%  5,00%  47,2 956,62 zł 851,87 zł
 Powiat suski  35,80  47,49%  52,51%  7,40%  63,1 974,48 zł 856,64 zł
 Powiat tarnowski  128,40  60,51%  39,49%  9,30%  85,9 937,50 zł 817,64 zł
 Powiat tatrzański  32,60  62,58%  37,42%  4,20%  37,5 967,42 zł 848,93 zł
 Powiat wadowicki  61,10  62,85%  37,15%  9,30%  69,8 1 012,54 zł 876,62 zł
 Powiat wielicki  31,80  55,03%  44,97%  7,10%  42,5 1 111,52 zł 958,53 zł
 Kraków          24,1 1 277,62 zł 1 089,92 zł
 Nowy Sącz          82,9 1 081,59 zł 936,29 zł
 Tarnów          62,6 1 104,22 zł 966,05 zł

  Początek strony

   ZASIŁKI

 

Rodzaj zasiłku

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

 dla bezrobotnych (100%)

 od 1 czerwca 2005 r.  -

521,90

 dla bezrobotnych (100%)

 od 1 czerwca 2004  -

504,20

 dla bezrobotnych (100%)*

 od 1.10. 2003 - 31.05.2004

504,20

 dla bezrobotnych (100%)  1.09.2003 - 29.02.2004

503,20

 pielęgnacyjny

 od 1 maja 2004 r.  -

144,00

 pielęgnacyjny

 1.03.2003 r. - 29.02.2004

141,70

 pogrzebowy

 

 od 1 grudnia 2005 r.

od września 2005 r.

 1.06.2005 – 31.08.2005

 od 1 marca 2005

 od 1 grudnia 2004

 od 1.12.2003 -   29.02.2004

 od 1.09.2003 – 31.11..2003

 


4.694,48
4.637,06

4830,90

4.810,92

4539,86

4320,04

4282,02

 

 rodzinny:

  a) na małżonka, pierwsze
 i drugie dziecko,

  b) na trzecie dziecko,

  c) na każde kolejne

 1.05.2004 - 31.08.2005

a) 43,00

b) 53.00

c) 66.00

 wychowawczy dla osoby:

 a) pozostającej w związku małżeńskim,

 b) na trzecie dziecko,

 c) samotnie wychowującej dzieci

1.06.2003 r. -  30.04.2004


a) 318,10

    b) 505,80

    c) 505,80


   
* Ustala się od dnia 1 września 2002 r . wskaźnik waloryzacji dla zasiłków dla bezrobotnych - 104,5%.

    Podstawa prawna: art.29 ustawy budżetowej na 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 30, poz.275).

  Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62%) tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.

    Uwaga!
    Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 83, poz759) okres zasiłkowy ustalony dla zasiłków rodzinnych, trwający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. został przedłużony
do dnia 31.12.2003 r.
Początek strony

Zasiłki dla bezrobotnych
 

Kategoria Kwota w zł

Zasiłki dla bezrobotnych

od 1.03.2004 r.

M.P.2004.10.154 

od 1.06.2004 r.
Dz.U. Nr 99, poz.1001
 
Zasiłki dla bezrobotnych:      
- podstawowy ( 100 %) 504,20 504,20

od 1.06.2005 r.
-
521,90

- obniżony (80%) 403,40 403,40 417,60
- podwyższony (120%) 403,40 605,10 626,30
Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:      
- odbywania szkolenia (60 % kwoty zasiłku podstawowego) 302,52 302,52  
- odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego) 504,20 504,20  
- kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego) 504,20 302,52

 

Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego) 100,84 100,84

 

Zasiłek przedemerytalny **:      
- podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10 605,10

 

- podwyższony - maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia) 806,72 806,72

 

Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

 Od 1 marca 2004  w jednej wysokości 711,54 zł

     Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62% tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.
    Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 b
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2002 r. nr 35, poz. 554)

    Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września.

    Prezes GUS ogłasza w formie komunikatu, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzednie półrocze (art. 24 ust. 6c ustawy).

**Od 1 stycznia 2002 r. zamiast zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego jest jedno świadczeniePoczątek strony przedemerytalne - Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1793.

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja:  lipiec 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Moja wizytówka!

Początek stronyPoczątek strony   

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600


Copyright:
Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych
Strona główna: Limanowa -  lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2006.