Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.plNa stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej

CHARAKTERYSTYKA  DPS

Dom Pomocy Społecznej
ul. W. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa

tel./fax.: 0-18 337 17-07, 337-48-63
e-mail: 
dpslimanowa@neostrada.pl

    Dom Pomocy Społecznej położony w Limanowej przy ul. Witosa 24/26 utworzony został zarządzeniem dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia 18.12.1992 r. i rozpoczął swoją działalność od 01.02.1993 r.

    Jest to Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych, z 60 miejscami stałego pobytu dla kobiet i mężczyzn.

    DPS posiada działkę o powierzchni 0,4244 ha, architektonicznie składa się z trzech budynków, stanowiących integralną całość.

    Obiekt jest ogrodzony, posiada swobodny dojazd dla samochodów i chodniki dla pieszych. Wokół Domu znajdują się ławki parkowe, służące wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

    DPS Limanowa posiada dwa samochody: POLONEZ oraz VOLKSWAGEN BUS dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody garażowane są we własnym, dwustanowiskowym garażu.
Początek stronyCZĘŚĆ MIESZKALNA DPS LIMANOWA

    Mieszkańcy naszego Domu zajmują jedno, dwu i trzyosobowe pokoje, które wyposażone są w podstawowe sprzęty tj. łóżko lub tapczan, stół, krzesła, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, oddzielne dla każdego mieszkańca.

    Pokoje są widne i jasne, utrzymane w spokojnej kolorystyce. Uroku dodają firany i kolorowe zasłony. Mimo, że w każdym pomieszczeniu mieszkalnym znajdują się podobne meble, pozwala się na indywidualne urządzenie przez mieszkańca własnego pokoju. Część pokoi posiada własne węzły sanitarne. Łazienki i toalety, z których korzystają mieszkańcy dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych: zamontowane pochwyty przy toaletach, umywalkach, wannach, istnieje swoboda wjazdu wózkiem, dojście z każdej strony wanny, wysokość umywalek dostosowana jest do osób na wózkach, umywalki wyposażone
w półnogi, obniżone lustra. Sanitariaty wyłożone są płytkami, co pozwala na łatwiejsze utrzymanie w należytej czystości. Toalety i łazienki znajdujące się w części mieszkalnej wyposażone są w instalację przyzywową. Instalacja przyzywowa znajduje się także przy łóżkach we wszystkich pokojach mieszkalnych.

    Ciągi komunikacyjne w Domu zapewniają swobodę poruszania się, zarówno dla osób sprawnych jak i poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy też przy pomocy chodzików. Korytarze są szerokie, bez progów, różnice poziomów zniwelowane pochylniami. W domu działają dwie windy osobowe: jedna duża, hydrauliczna, dostosowana do przewozu osób na noszach, drugi to dźwig osobowy , dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku głównego znajduje się duża stołówka, która pełni także funkcję świetlicy. Osobom, które nie spożywają posiłków na stołówce, dowozi się posiłki bemarem do pokoi. Mieszkańcy udostępnioną mają lodówkę do przechowywania własnej żywności, pomieszczenie do prania, podręczną kuchenkę, mają dostęp do codziennej prasy, tygodników, czasopism religijnych, kierowanych do osób chorych i niepełnosprawnych. W każdym pokoju mieszkalnym znajduje się radiomagnetofon, w niektórych - telewizory. Utworzone są aneksy wypoczynkowo-gościnne oraz telewizyjne. Mieszkańcom udostępniony jest także własny księgozbiór, organizowane są projekcje filmów na video.
Początek strony    Dom posiada własną kaplicę, gdzie odprawiane są msze św. w każdą niedzielę oraz święta. Święta kościelne są uroczyście obchodzone. Z tej okazji organizowane są wspólne wieczerze wigilijne, śniadania wielkanocne, wizyta duszpasterska czy wieczór kolęd. Urządzane są również wspólne zabawy taneczne w okresie karnawału i zabawy "andrzejkowe". Corocznie organizowany jest "Mikołaj" wraz z upominkami, "tłusty czwartek", wspólne życzenia noworoczne. Tradycją jest pamięć o imieninach każdego mieszkańca. Latem organizowane są grille i ogniska poza terenem Domu.

    Z racji wieku i schorzeń mieszkańcy nasi uczestniczą w mniej aktywnych formach turystyki: wycieczki do ZOO w Krakowie, do Zakopanego z wejściem do Morskiego Oka. Uczestniczymy w organizowanych przez inne Domy imprezach np. Gorlice - konkurs palm, Zbyszyce- festyn, Nowy Sącz- pożegnanie lata. Bierzemy udział w lokalnie organizowanych uroczystościach kulturalno-religijnych w Limanowej.

    W Domu znajduje się funkcjonalny gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarska, izolatka, pokój gościnny. Posiłki przygotowywane są w nowocześnie urządzonej i wyposażonej kuchni, posiadającej dźwig towarowy. Pranie odzieży mieszkańców odbywa się we własnej pralni, z wykorzystaniem pralek automatycznych i suszarek.

    W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną naszych podopiecznych, w Domu działa wyposażona w nowoczesny sprzęt sala rehabilitacyjna, gdzie wykonywane są zabiegi z kinezyterapii, fizykoterapii, masaż leczniczy i ćwiczenia ogólno-usprawniające .Posiadamy interdynamic, lampę solux oraz bioptron.

    Ćwiczenia rehabilitacyjne zlecane są przez lekarza, a prowadzone przez zatrudnionego technika fizjoterapii. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

    Organizacja wolnego czasu mieszkańców Domu jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez nasz personel.

    Mieszkańcy, oprócz wspomnianego już wcześniej dostępu do prasy, książek, telewizji mają możliwość czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej pod nadzorem zatrudnionego terapeuty zajęciowego. Uwzględniając indywidualne plany opieki, wiek i zaangażowanie, mieszkańcy uczestniczą w terapii grupowej bądź indywidualnej. Prowadzone są zajęcia plastyczne, robótki ręczne, papieroterapiai muzykoterapia. Prace mieszkańców są eksponowane, wiele wykonanych ozdób wykorzystuje się do wystroju Domu.
    Z osobami leżącymi prowadzona jest terapia i rehabilitacja przyłóżkowa.
Początek strony    Dom Pomocy Społecznej w Limanowej zatrudnia 34 osoby, w tym 24 pracowników merytorycznych. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Spośród personelu Domu utworzony jest zespół opiekuńczo-terapeutyczny, którym przewodniczą: pracownik socjalny, rehabilitant i terapeuta zajęciowy. Zadaniem zespołu jest rozpoznawanie potrzeb, tworzenie i wdrażanie w życie indywidualnych planów opieki każdego z mieszkańców. Plany zawierają indywidualne potrzeby, pragnienia, możliwości, wyznaczają optymalną formę pomocy
i zaspokajania tych potrzeb, z uwzględnieniem wieku, rodzaju schorzenia, chęci i możliwości. Zadaniem zespołu jest tworzenie takich planów opieki, które w maksymalnym stopniu aktywizują mieszkańców zarówno pod względem fizycznym jak i intelektualnym. Praca w poszczególnych działach i na poszczególnych stanowiskach jest dokumentowana.

    W Domu Pomocy Społecznej w Limanowej w chwili obecnej przebywa 60 osób: 44 kobiety i 16 mężczyzn. Mieszkańcy nasi to głównie osoby w zaawansowanym wieku życia.

    Wszystkim zapewnia się odpowiednie wyżywienie, stosując się do upodobań i zaleceń lekarskich w stosowaniu diet. Wydawane są cztery posiłki, w przedziale czasowym pozwalającym na nakarmienie osób leżących i tych, którzy potrzebują pomocy przy jedzeniu. Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie na każdą porę roku, środki czystości, przybory toaletowe, czystą pościel i ręczniki. O zdrowie mieszkańców, oprócz wspomnianego personelu medycznego dba wybrany przez mieszkańców lekarz. Dom częściowo pokrywa odpłatność za leki, zapewnia badania lekarskie, wizyty u specjalistów oraz profilaktykę.

    Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej, wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Wydanie decyzji przyznającej miejsce jest możliwe wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie wymagane Ustawą o Pomocy Społecznej warunki, a także dokumenty złożone w PCPR są kompletne. Dokumenty winny zawierać pisemną zgodę na umieszczenie w placówce. Nowe przyjęcie do Domu może odbyć się wówczas, gdy zwolni się miejsce, o którym dyrektor Domu zawiadamia PCPR. Następuje wówczas wydanie decyzji kierującej przez PCPR, która wraz z kompletem dokumentacji trafia do Domu. Osobę, która ma być przyjęta, powiadamia Dyrektor Domu, ustalając datę przyjęcia.
Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2014 e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1