Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.plNa stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej


Dom Pomocy Społecznej
ul. Rakczego 9, 34-730 Mszana Dolna
Tel./fax (0-18) 33-10-154

Dyrektor: mgr Małgorzata Łukasik
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej


    Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Rakoczego 9 utworzony został 1 lipca 1991 roku, zarządzeniem dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
    Jest to placówka dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Podstawowym celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i zaspakajanie, niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, religijnych oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
    Działka na której znajduje się obiekt DPS usytuowana jest z dala od centrum miasta i liczy 2.497m2. Budynek w którym funkcjonuje placówka jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony i pokryty blachodachem . Obok budynku głównego znajduje się budynek gospodarczy, który w 1997 roku został adaptowany na dwa pomieszczenia: jedno na pomieszczenie biurowe, drugie to pokój gościnny.
    Obiekt jest ogrodzony (z uwagi na prowadzony remont wymaga naprawy i odnowienia), posiada swobodny dojazd dla samochodów, wokół domu rozciąga się chodnik z kostki brukowej oraz ustawione są ławki parkowe, służące do wypoczynku na świeżym powietrzu.
    DPS posiada samochód Polonez CARO służący do przewozu mieszkanek oraz potrzebnego towaru. Samochód jest garażowany.
    W całym obiekcie znajduje się 15 pokoi mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych, wyposażonych w nowe ładne i funkcjonalne sprzęty tj. łóżko lub tapczan, stół, krzesła, szafy ubraniowe i komody, lampki nocne, obrazy. Pokoje są w pastelowych kolorach w estetycznie dobranych firanach i zasłonach. Takie urządzenie pokoi stwarza nieodzowną atmosferę domowego ciepła. W pokojach oprócz dużej ilości zieleni, jest również sporo osobistych rzeczy mieszkanek, co pozwala na indywidualne urządzenie przez mieszkankę własnego pokoju. W pokojach znajdują się też telewizory, radia, magnetofony przeznaczone do użytku własnego mieszkanek.
    Pokoje mieszkanek nie posiadają własnych węzłów sanitarnych, zlokalizowane są one jedynie na końcach korytarzy oraz jadalni, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych a w szczególności do poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla nich też zamontowane są uchwyty podręczne przy umywalkach i toaletach, wanna dostępna jest z każdej strony, drzwi wejściowe posiadają odpowiednią szerokość.
    Łazienki, pomieszczenia WC wyłożone są elastycznymi flizami, co pozwala na łatwiejsze utrzymanie w czystości tych pomieszczeń.
    W obiekcie tj. w nowej części zainstalowana jest instalacja przyzywowa. Komunikacja w obiekcie przebiega bez żadnych zakłóceń. Mieszkanki mają pełną swobodę poruszania się. Dotyczy to zarówno osób sprawnych jak i poruszających się na wózkach inwalidzkich lub też chodzików. Korytarze są o odpowiedniej szerokości, nie ma progów, a różnice poziomów zniwelowane są małymi pochylniami.
    W domu działają dwie windy towarowe, regularnie co miesiąc sprawdzane. Wyznaczone jest też miejsce na dźwig osobowy, który zostanie uruchomiony w 2003 roku.
    Przy jadalni, która doskonale pełni funkcję również świetlicy utworzony został aneks wypoczynkowy z telewizorem. W aneksie znajduje się podręczna biblioteka zawierająca ciekawe pozycje dla kobiet, zbiór kaset wideo oraz magnetofonowych i CD.
    Mieszkanki uczęszczają na nabożeństwa do poblisko usytuowanego Kościoła parafialnego. Spora większość mieszkanek jest praktykujących, dlatego też Święta kościelne są uroczyście obchodzone. Dużą wagę przywiązuje się do takich jak: wieczerza wigilijna, śniadanie wielkanocne, ponadto raz w miesiącu kapłan z tutejszej Parafii przychodzi spowiadać mieszkanki oraz udzielić Komunii Świętej.
    W Domu znajduje się również: gabinet zabiegowy, pełniący również funkcję dyżurki pielęgniarskiej, izolatka oraz pokój gościnny.
    Posiłki przygotowywane są w nowej dobrze wyposażonej kuchni z uwzględnieniem diet, zleconych głównie przez lekarza.
W piwnicach obiektu użytkowana jest pralnia, gdzie dokonuje się przepierek odzieży mieszkanek z wykorzystaniem pralnicy przemysłowej. Pościel, która zmieniana jest raz na 2 tygodnie prana jest w pralni miejskiej. Obok znajduje się garderoba mieszkanek, a dalej pomieszczenia magazynowe.
    Dom udekorowany jest dużą ilością zieleni, o którą również dbają mieszkanki. W kilku miejscach obiektu znajdują się aneksy wypoczynkowe, gdzie mieszkanki mają możliwość przyjmowania swoich gości oraz spędzanie czasu wolnego.
    Z chwilą zamieszkania w naszym obiekcie położono znacznie większy nacisk na aktywizację mieszkanek, ponieważ obiekt w chwili obecnej posiada odpowiednie do tego celu zaplecze tj. salę terapii zajęciowej, skromny jeszcze sprzęt rehabilitacyjny, zaplecze dla sekcji kulinarnej oraz ogromny potencjał jakim są mieszkanki obecnie zamieszkujące DPS.
    Z liczby 49 mieszkanek wyłoniła się spora grupa kobiet aktywnych, mobilnych i chętnych do współpracy.

Przedział wiekowy przedstawia tabela nr 1.

Przedział wiekowy     Liczba mieszkanek
Od 19 do 40 lat             7 osób
Od 41 do 60 roku życia 22 osoby
Od 61 do 74 roku życia 14 osób
75 lat i powyżej             6 osób

    Dla mieszkanek organizowane są różnego rodzaju wycieczki, spektakle teatralne, wyjścia do kina, wieczorki taneczne itp. Mieszkanki odwiedzane są przez rodziny, znajomych, dzieci przedszkolne, młodzież, które niejednokrotnie przedstawiają swój dorobek artystyczny.
    Oprócz tego na wysokim poziomie stoi terapia zajęciowa prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników. Mając na względzie indywidualne plany opieki, wiek oraz zróżnicowany stopień zaangażowania, mieszkanki uczestniczą w terapii grupowej lub indywidualnej. Prowadzone są zajęcia plastyczne wyrabiające sprawność manualną. Prace wystawiane są na tzw. wystawach, niektóre wykorzystuje się do wystroju obiektu. Korzysta się również z takich form aktywizacji mieszkanek jak: biblioterapia, muzykoterapia, współzawodnictwo i współdziałanie, rehabilitacja oraz organizacja imprez kulturalno oświatowych. Udział w zajęciach jest dobrowolny. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu aktywizacji opracowane są przez kierownika działu opiekuńczo - medycznego tygodniowe plany pracy zawierające propozycje różnorodnych form aktywizacji, dostosowane do odpowiedniej pory roku (np. andrzejki, mikołajki), zapotrzebowania oraz możliwości mieszkanek.             Tygodniowe plany zatwierdzane są i rozliczane przez Dyrektora jednostki.
    Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 27 pracowników, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Początek strony

Wykaz zatrudnionych przedstawia tabela nr 2

Lp. Stanowisko     Liczba etatów
1. Dyrektor                     1 etat
2. Pielęgniarka                 7 etatów
3. Lekarz psychiatra         0,5 etatu
4. Technik fizjoterapii       1 etat
5. Terapeuta zajęciowy    0,75 etatu
6. Pracownik socjalny     1 etat
7. Pokojowa                   4 etaty
8. Opiekun                      2 etaty
9. Kucharka                    2 etaty
10. Magazynier               1 etat
11. Kierowca                  1 etat
12. Administracja             3,5 etatu

    W placówce działają zespoły opiekuńczo -terapeutyczne. W skład zespołu wchodzą: kierownik działu, pielęgniarki, lekarz psychiatra, pracownik socjalny, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, opiekunowie, pokojowe.
    Zadaniem zespołów jest rozpoznanie potrzeb, tworzenie i wdrażanie w życie indywidualnych planów opieki każdej mieszkanki. Plany zawierają indywidualne potrzeby, oczekiwania, możliwości, wyznaczają optymalną formę pomocy oraz ich zaspokojenia, mając na względzie wiek, rodzaj schorzenia, zaangażowanie oraz możliwości.
    Zespoły tworzą takie plany, które w maksymalnym stopniu aktywizują mieszkańców zarówno pod względem fizycznym jak i intelektualnym. Praca ta jest dokumentowana i stanowi narzędzie kontroli w zakresie podnoszenia standardu.
    W naszym Domu w chwili obecnej zamieszkuje 49 kobiet przewlekle psychicznie chorych. Dominującą jednostką chorobową jest schizofrenia oraz różne rodzaje zespołów np. maniakalno- depresyjny oprócz tego chorobami współistniejącymi są choroby somatyczne związane np. z procesem starzenia się oraz wiele innych.
    Mieszkanki mają zapewnioną odzież, obuwie na każdą porę roku, środki czystości i higieny osobistej, czystą pościel i ręczniki. O dobrą kondycję psychiczną naszych mieszkanek dba zatrudniony na
0,5 etatu lekarz psychiatra, pozostałe potrzeby zaspakaja lekarz ogólny z pobliskiej Przychodni, wybrany przez mieszkanki.
    Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
    Wydanie decyzji, jest możliwe wówczas gdy zostaną spełnione wszystkie warunki wymagane ustawą o Pomocy Społecznej a złożone dokumenty w PCPR są kompletne i zawierają zgodę danej osoby na umieszczenie w placówce i ponoszenie opłat z tym związanych, oraz w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej decyzją Sądu na umieszczenie w placówce.
    Kolejne przyjęcie do placówki następuje wówczas, gdy zwolni się miejsce, o którym dyrekcja Domu zawiadomi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
    Osobę, która ma być przyjęta, powiadamia pisemnie Dom, ustalając datę przyjęcia. Z pozyskanych informacji wynika, iż liczba oczekujących na umieszczenie w DPS Mszana Dolna jest duża.

 Początek strony

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  lipiec, 2003 e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl