Lokalnmy IdN Limanowa

 

XI Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej

,,Cyrenejczyk" - logo

XI FORUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

LIMANOWA - 9 WRZEŚNIA 2006

 

 

    W XI Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej wzięło udział ponad tysiąca osób  niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego i Podkarpacia. Forum odbyło się w sobotę 9 września 2006 r. w Limanowej. Do Limanowej przyjechali podopieczni z domów pomocy społecznej, młodsi i starsi którzy nie chodzą i poruszają się na wózkach inwalidzkich.  Było to święto radości i integracji ze sprawnymi inaczej. Forum stało się okazją do integracji ludzi zdrowych i niepełnosprawnych.
   

    Osoby niepełnosprawne są często w pewien sposób ograniczone siedzeniem w domu, i właśnie takie forum sprzyja integracji i dobrej zabawie.
    Forum rozpoczęła jak co roku piesza pielgrzymka do kaplicy łaski w Mordarce o godzinie 930, o 1100 odprawiona została msza św. oraz wręczone zostały statuetki Cyrenejczyka zasłużonym w niesieniu pomocy niepełnosprawnym.
 Statuetki Cyrenejczyka otrzymało 13-cie osób
i instytucji wspierających niepełnosprawnych, zasłużonych w niesieniu pomocy sprawnym inaczej.

    Srebrną statuetkę Cyrenejczyka otrzymali: niepełnosprawny kapłan ks. Stanisław Olesiak z Trzetrzewiny, siostry Służebniczki Starowiejskie z Tarnowa i Władysław Betlej z Mielca. Natomiast brązowego Cyrenejczyka otrzymało 10 osób i instytucji - m.in. Eugeniusz Wojak - firma Wolimex z Limanowej i tutejszy Bank Spółdzielczy za wieloletnie wsparcie finansowe, a także parafie Kąclowa i Łososina Górna za przyjmowanie turnusów oazowych dla niepełnosprawnych.

 

    Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych.

    O godz. 1300 na limanowskim rynku rozpoczął się program artystyczny - wystąpiło kilka zespołów (koncert zespołów: NITRO BIG-BAND, kabaretu STUFKA, Dziecięcego zespołu tanecznego „Modern Dance”, był też koncert zespołu DEYS, zespołu CAFE, zespołu SPEKTRUM II oraz zabawa taneczna. Były także inne atrakcje takie jak: loteria fantowa, (z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym) a także konkursy, gry i zabawy.

 

    Warto przypomnieć, że Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” od 1986 r. organizuje dla  niepełnosprawnych wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki. W diecezji tarnowskiej odbywają się również spotkania integracyjne i wystawy prac niepełnosprawnych.

 

    Kolejne forum odbędzie się za dwa lata. Początek strony
 

X Jubileuszowe Forum Niepełnosprawnych Ruchowo
Diecezji Tarnowskiej i województwa małopolskiego

 „Przed niepełnosprawnymi budowane są ciągle nowe bariery”

Limanowa, 11.09.2004 r.

    Niepełnosprawni z całej Małopolski przyjechali 11 września 2004 r. do Limanowej, gdzie odbyło się X Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i województwa małopolskiego. Z uczestnikami spotkał się biskup tarnowski Wiktor Skworc, który w bazylice Matki Bożej Bolesnej odprawił dla nich mszę św. Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób, które na co dzień zwykle przebywają w swoich domach. Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: „Naśladować Chrystusa dźwigając krzyż niepełnosprawności”. O godz. 9 30 odbyła się pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej. Następnie, o godz. 1100 w limanowskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej została odprawiona msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom zostały wręczone statuetki „Cyrenejczyka” przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej.

    Organizator Forum, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej, od 1986 r. wspiera materialnie i duchowo 1,5 tys. osób niepełnosprawnych, przygotowuje dla nich wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki w kraju i za granicę. Co miesiąc w sześciu okręgach diecezji tarnowskiej odbywają się spotkania integracyjne, plenery artystyczne i wystawy prac niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydaje też pismo „Droga Nadziei”, przeznaczone dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.

     Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: „Naśladować Chrystusa dźwigając krzyż niepełnosprawności”. Jego celem była integracja osób, które, na co dzień zwykle przebywają w swoich domach. Spotkanie rozpoczęła pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej. Następnie w limanowskiej bazylice została odprawiona Msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom wręczono statuetki „Cyrenejczyka” przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej. Na limanowskim rynku odbyły się koncerty zespołów: DeAngelis, taneczno - wokalny „Skierki”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, Witold Paszcz - lider zespołu „VOX”, Barwinki - muzyka reggae, Jacek Dewódzki z zespołem „Rewolucja” i zabawa integracyjna.
 

    Biskup tarnowski Wiktor Skworc skrytykował nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, w której odmawia się niepełnosprawnym studentom stypendiów socjalnych. Sytuację tę nazwał kolejną barierą, którą zbudowano przed niepełnosprawnymi w Polsce. Ordynariusz tarnowski mówił o tym w homilii w czasie Mszy św. 11 września 2004 r. w Limanowej. Odbyło się tu X Forum Niepełnosprawnych Ruchowo.

    Na spotkanie przybyły osoby niepełnosprawne z całej Małopolski. Towarzyszyli im bliscy, opiekunowie i duszpasterze. W czasie Mszy św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej bp Skworc docenił usuwanie barier architektonicznych w Polsce, ale jednocześnie skrytykował tworzenie przed niepełnosprawnymi kolejnych przeszkód.

    Kaznodzieja z dezaprobatą odniósł się do znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, w której większości niepełnosprawnych studentów odmawia się pomocy ze strony uczelni w postaci stypendiów socjalnych. - Nie można porównywać wydatków studenta niepełnosprawnego do wydatków studenta zdrowego - mówił bp Skworc. Ubolewał, że w Polsce pojawia się bariera edukacji, kształcenia i wykształcenia.

    Z niepokojem bp Skworc odniósł się też do pojawiających się tendencji mających na celu eliminowanie ze społeczeństwa ludzi obciążonych cierpieniem i wszelkimi oznakami niepełnosprawności. - W mentalności powstaje nowa bariera, sprzeczna z etyką wolności, gwarantującą każdej ludzkiej istocie te same prawa - zauważył. Jego zdaniem ta mentalność prowadzi do dominacji w społeczeństwie ludzi silnych i zdrowych, w którym prymat ma nie system wartości a ekonomia.

   W informacji wykorzystano fragmenty z Aktualności Diecezji Tarnowskiej + inf. własna

Początek strony

 

IX Forum Niepełnosprawnych w Limanowej

    Niepełnosprawni z całej Małopolski przyjechali 14 września do Limanowej. Odbyło się IX Forum Niepełnosprawnych.
    Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób, które na co dzień zwykle przebywają w swoich domach.
    Forum rozpoczęła piesza pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej.
    Następnie w limanowskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej została odprawiona Msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom zostały wręczone statuetki ,,Cyrenejczyka" przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" z Limanowej.
    W tym roku brązowe statuetki otrzymali: Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Krakowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów ,,Koral" oraz Władysław Betlej z Mielca i Adam Oronowicz z Jarosławia. Srebrne statuetki ,,Cyrenejczyka" trafiły do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz do Heleny Bach z Brzeska i Jadwigi Przybyłko z Limanowej.
    Natomiast złotego ,,Cyrenejczyka" otrzymało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego ,,Tymbark".
    W czasie Forum na limanowskim rynku odbyły się koncerty zespołów, loteria fantowa oraz wręczenie wózków inwalidzkich kilku niepełnosprawnym.
    Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" z Limanowej od 1986 r. wspiera materialnie i duchowo 1,2 tys. osób niepełnosprawnych, organizuje dla nich wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki w kraju i za granicę.
    Co miesiąc w sześciu okręgach diecezji tarnowskiej odbywają się spotkania integracyjne, plenery artystyczne i wystawy prac niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydaje też pismo ,,Droga Nadziei", przeznaczone dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.

kdr / Limanowa

Wykorzystano informację Katolickiej Agencji Informacyjnej

14 września 2002 r. Początek strony

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

VIII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Małopolski
i Diecezji Tarnowskiej

Nikt nie jest w stanie samotnie nieść swojego bólu

- to hasło VIII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Małopolski i Diecezji Tarnowskiej jakie 9 września 2000 r. rozpoczęło się w Tarnowie jubileuszową pielgrzymką do katedry.

    Po raz pierwszy w dotychczasowej historii Forum odbyło się ono w innym mieście, nie w Limanowej, lecz w stolicy diecezji w Tarnowie.
    W spotkaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Forum zorganizowało Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Cyrenejczyk". 

    W bazylice katedralnej osoby i instytucje zaangażowane w pomoc niepełnosprawnym otrzymały statuetki "Cyrenejczyka". Złotego "Cyrenejczyka" otrzymała Caritas diecezji tarnowskiej za wieloletnią współpracę z duszpasterstwem niepełnosprawnych, za troskę okazywaną ludziom najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza niepełnosprawnym. Drugą statuetkę złotego "Cyrenejczyka" odebrał tarnowski biskup senior Piotr Bednarczyk za wspieranie duszpasterstwa niepełnosprawnych i duchową troskę o uczestników wakacyjnych turnusów oazowych. Statuetki srebrnego "Cyrenejczyka" otrzymało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Tymbark" i Urząd Gminy Limanowa, natomiast brązowe "Cyrenejczyki" odebrali przedstawiciele Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" z Raciborza i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za współpracę i materialne wsparcie. Brązowego "Cyrenejczyka" przyznano także Dorocie Cieplińskiej z Sandomierza za świadectwo życia z niepełnosprawnością oraz pracę w wydawnictwie "Droga Nadziei".
Początek strony

    Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył pomocniczy biskup tarnowski Jan Styrna. "Patrząc na was - mówił w homilii - dochodzimy do wniosku, że można żyć radośnie i z nadzieją, nawet jeżeli boli i trzeba codziennie nieść krzyż". Zaapelował do niepełnosprawnych, by nadal byli przekonującymi świadkami Chrystusa, naznaczonymi widzialnym dla wszystkich krzyżem. ,,Siła waszej modlitwy i cierpienia jest ogromna" - podkreślił bp Styrna.
    W liście do uczestników forum biskup tarnowski Wiktor Skworc napisał, że takie spotkania uświadamiają znaczenie ludzkiej solidarności i miłości. "Wszyscy pozostajemy uczniami, którzy stając pod krzyżem Chrystusa ciągle na nowo uczą się sensu bycia wyznaczonego nie tyle przez kondycję ludzkiej egzystencji, co zdolność otwierania się na drugiego człowieka" - napisał hierarcha. Jego zdaniem, jedyną miarą bycia dla innych jest objętość ludzkiego serca, które dostrzega, że brak miłości jest w dzisiejszym świecie o wiele większą barierą, niż bariery architektoniczne, które utrudniają życie niepełnosprawnym. Bp Skworc życzył im otwartości w podejmowaniu wyzwań codzienności oraz podziękował osobom, opiekującym się ludźmi chorymi.
    Do wieczora na płycie tarnowskiego rynku trwał program kulturalno-rozrywkowy. Odbyła się także aukcja prac malarskich osób niepełnosprawnych, powstałych w czasie wakacyjnych plenerów malarskich w Kąclowej na Sądecczyźnie. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych diecezji tarnowskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych "Cyrenejczyk". 
    Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych ruchowo diecezji tarnowskiej istnieje od 1986 r. i jest jedyną tego rodzaju formą apostolstwa w Polsce. Co miesiąc organizuje spotkania modlitewno - integracyjne dla niepełnosprawnych nie tylko z tej diecezji, ale także z różnych części Polski. Ułatwiają one tym osobom nawiązanie kontaktów między sobą i pomagają w ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych. 


    Duszpasterstwo wydaje od grudnia 1991 r. własny miesięcznik pt. "Droga Nadziei", adresowany do chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Każdy, kto zgłosi się do duszpasterstwa, otrzyma go bezpłatnie. Kontakt z duszpasterstwem: ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa, tel./fax.: (0-18) 337-47-07.

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek strony   

Ostatnia modyfikacja: wrzesień 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright „Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych Strona główna: Limanowa - Internet dla Niepełnosprawnych2001-2006.