Droga Nadziei - logo

Komputer dla Homera

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących

Pamiętajmy, że w 2006 r. wnioski można składać w oddziałach PFRON od 1 marca do 25 kwietnia.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

W programie mogą wziąć udział:

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

Wysokość dofinansowania ustalana będzie w zależności od wysokości dochodów brutto na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Maksymalna kwota nie może jednak przekroczyć:

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości:

W programie nie mogą brać udziału:

Na podstawie danych z MPiPS i PFRON

 Początek strony

* * *

 Przygotowano zmiany „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, każdy kto ma jakieś sugestie, propozycje i uwagi może je nadsyłać na adres mailowy: bioropon@solidarnosc.org.pl, zmiany w ustawie będą opiniowane przez trójstronną komisję związków zawodowych. [Informacja własna ]

* * *

Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych

Celem programu jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom aktualnych i rzetelnych informacji niezbędnych osobom niepełnosprawnym do uzyskania właściwej pomocy i wsparcia, organizacjom do jego udzielania, a pracodawcom do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez utworzenie sieci profesjonalnie działających ośrodków informacji, uruchomienie bezpłatnej centralnej infolinii dla osób niepełnosprawnych, utworzenie infokiosków w Biurze i Oddziałach PFRON, przygotowanie kadry ośrodków do świadczenia usług oraz stworzenie centralnego systemu merytorycznego wsparcia dla działających i nowotworzonych ośrodków informacji.Początek strony

Program realizowany jest w trzech modułach

Moduł A. Jego realizatorami są jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub ich jednostki organizacyjne. W ramach tego modułu tworzone będą ośrodki informacji przy jednostkach samorządu terytorialnego. Program obejmie maksymalnie 32 powiaty, po 2 w każdym województwie.

Moduł B. Jego realizatorami są ogólnopolskie organizacje pozarządowe. W ramach tego modułu tworzone będą ośrodki informacji przy organizacjach pozarządowych. Program obejmie 5 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, z których każda może utworzyć nie więcej niż 3 ośrodki informacji.

Moduł C. Jego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego modułu wydawane będą materiały informacyjne, utworzone zostaną infokioski w Oddziałach i Biurze PFRON, infolinia dla osób niepełnosprawnych, obsługiwana przez call center, zorganizowane będą szkolenia zatrudnionych w ramach modułów A i B osób oraz przeprowadzona zostanie kampania medialna, informująca o powstaniu ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2007 r., więcej informacji na stronie: http://www.pfron.org.pl

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek stronyLokalnmy IdN Limanowa

Ostatnia modyfikacja: maj 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2006.