Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Droga Nadziei - logo
Dla naszych chorych i niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół

Droga Nadziei Nr 5 (151) listopad - grudzień 2008 r.

Droga Nadziei Nr 5 (151) 2008 r.

Spis treści

str.

3 Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie,

   lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie

4 Św. Katarzyna Laboure

5 Wycieczka do Łańcuta [ galeria foto]

7 Cud istnienia

8 Cierpiąc, jesteśmy bliżej Boga

10 bł. Bolesława Lament

11 Z perspektywy wolontariusza

12 Dziecko niepełnosprawne w środowisku szkolnym

13 Cierpienie jako żywa biblia świata

15 Na czym polega szczęście w ramionach dorosłego człowieka

19 Trafiona przez piorun

[Aktualności]

 

 

 

Drodzy Czytelnicy

    Ze wzruszeniem i radością oczekujemy narodzin Odkupiciela. Na ulicach i to domach wszystko mówi o Bożym Narodzeniu. Światła, ozdoby i prezenty tworzą niepowtarzalną gwiazdkową atmosferę. Te zewnętrzne przygotowania, choć nieodzowne, nie powinny jednak odwracać naszej uwagi od istotnego i nadzwyczajnego wydarzenia, którego pamiątkę obchodzimy, to znaczy od narodzin Jezusa bezcennego daru, jaki Ojciec ofiarował ludzkości.

    Niech te słowa Jana Pawia II, Wielkiego Papieża, będą dla nas refleksją na zbliżające się święta.

Życzy zarazem Warn wszystkim, aby Książę Pokoju, Odkupiciel człowieka sobą samym przepełnił Wasze serca i całe Wasze życie.

Redakcja                                       

 

Droga Nadziei Nr 4 (150) lipiec - październik 2008 r.

Droga Nadziei Nr 4 (150)

Spis treści

str.

3 Cierpienie jest po to, by wyzwalało miłość

4 Odbyło się XII Forum [zobacz galerię foto]

8 Nasza wycieczka na Mazury

11 Samotność z wyboru czy z konieczności?!

12 Moje wrażenia z pielgrzymki na Litwę

14 Pielgrzymka na Litwę [zobacz galerię foto ]

18 Moje doznania związane z przeżywaniem choroby i cierpienia

19 Wspomnienia z wakacji

22 Pielgrzymka do Medjugorie i św. Ojca Pio

23 Oazy

 

 

Początek strony

 

 

Droga Nadziei Nr 3 (149) maj - czerwiec 2008 r.

Droga Nadziei Nr 3 (149) maj - czerwiec 2008 r.

Spis treści

str.

3 Kościół szuka w Was oparcia i pomocy

5 Msza św. przed Cudownym Obrazem i Droga Krzyżowa na    
   wałach

6 Bł. Franciszka Siedliska

7 Miłość bezinteresowna

10 Kącik Doroty Cieplickiej

11 Ewangelia po białorusku

16 Gietrzwałd - miejsce objawień Matki Bożej [zobacz galerię foto]

19 Pielgrzymka na Litwę

20 Św. Paweł Apostoł

21 Św. Stanisław Kostka obecny w moim życiu

23 Rok św. Pawła

25 Wezwanie Loretańskie
    [ Zapraszamy na XII Forum ]

 

Początek strony

 

 

Drodzy Czytelnicy

    Ojciec św. Benedykt XVI, jak już pewnie wszyscy wiemy, ogłosił Rok św. Pawła od 29 czerwca 2008 do 19 czerwca 2009 r. Przypada bowiem dwutysięczna rocznica urodzin Apostoła Narodów. Nie ma więc wątpliwości, że ta rocznica była powodem ogłoszenia tego jubileuszu. Ale Ojciec św. jak to sam podkreślił, przypomina nam przez tę postać, jak bardzo dzisiaj potrzeba apostołów gotowych na wszystko. Papież, uzasadniając swoją decyzję ogłoszenia tego jubileuszu, powiedział, że jak w początkach, tak i dziś Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje takich świadków i męczen-ników jak św. Paweł, niegdyś zawzięty prześladowca chrześcijan. Oślepiony Bożym światłem, bez wahania przeszedł na stronę Ukrzyżowanego i kon-sekwentnie poszedł za Nim. Żył i pracował dla Chrystusa, - dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktualny jest dzisiaj jego przykład.

    Niewątpliwie, Ojciec św., stawia przed wszystkimi ś w. Pawła jako wzór do naśladowania. A więc Apostoł Narodów jest wzorem dla każdego, niezależnie od tego jakie ktoś ma powołanie, jaki wykonuje zawód, jakie ma stanowisko. Co z tego wynika św. Paweł jest także wzorem dla osób chorych, cierpiących i niepeł-nosprawnych. W ich życiu może się również realizować ta pełna gotowość na poświęcenie całego samego siebie dla Chrystusa,

Żeby jednak naśladować Świętego i Apostoła, trzeba lepiej poznać jego samego, jego działalność i jego listy. Taką okazję będą mieć Ci niepełnosprawni i wolon-tariusze, którzy będą brać udział w tegorocznych oazach. Postać św. Pawła i Jego listy będą w sposób szczególny rozważane w czasie wszystkich turnusów oazowych.

    Uczynić jednak może to każdy z nas sam. Bogata postać św. Pawła winna każdego z nas zachwycić i skłonić do naśladowania Go. Myślę, że swoimi refleksjami na temat życia i działalności św. Pawła, wielu z Was podzieli się z nami na łamach kolejnych numerów Drogi Nadziei.

Ks. Stanisław Łątka

Droga Nadziei Nr 2(148) marzec - kwiecień 2008 r.

Droga Nadziei Nr 2(148) marzec - kwiecień 2008 r.

Spis treści

str.

3  Uwierzyć Zmartwychwstałemu, to odnaleźć nadzieję, która wyłania się z krzyża!

5  Pamięci Papieża Polaka

6  Dziecko "Gorszego Boga"

7  Święci żyją świętymi Józefina Bakhit

8  Modlitwa cierpiącego człowieka

10  Bł. Honorat Koźmiński

11 150 rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes

14 Kochać bez hipokryzji

16 Oazy 2008

17 Matka Boża Gidelska Uzdrowienie chorych

21 Wilno: Ostra Brama

23 Realizacja charyzmatu przez Siostry Albertynki

26 Schudnij przez Internet

Początek strony

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy

Przeżywając w tym miesiącu III rocznicę śmierci naszego umiłowanego Ojca św. Jana Pawła II, warto przypomnieć fragment Jego Listu Apostolskiego "SaMfici dolores", dotyczącego obszarów ludzkiego cierpienia:

"Być może, iż medycyna jako nauka i zarazem sztuka leczenia odsłania na wielkim obszarze cierpień człowieka rejon najbardziej znany, najdokładniej nazwany i stosunkowo najbardziej zrównoważony metodami przeciwdziałania (czyli terapii). Ale przecież jest to tylko jeden rejon. Pełny obszar ludzkiego cierpienia jest o wiele rozleglejszy, bardziej zróżnicowany i wielowymiarowy. Człowiek cierpi na różne sposoby, nie zawsze objęte przez medycynę, w jej nawet najdalszych rozgałęzieniach. Cierpienie jest czymś bardziej jeszcze podstawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzonym w całym człowieczeństwie. Jakiś pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnienie pomiędzy cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. 

    Rozróżnienie to przyjmuje za podstawę dwoisty wymiar ludzkiego bytu, wskazuje na pierwiastek cielesny i duchowy jako bliższy czy też bezpośredni podmiot cierpienia. O ile można do pewnego stopnia używać zamiennie wyrazów "cierpienie" i "ból" - to cierpienie fizyczne zachodzi wówczas, gdy w jakikolwiek sposób "boli ciało", cierpienie moralne natomiast jest "bólem duszy". Chodzi zaś o ból natury duchowej, a nie tylko o "psychiczny" wymiar bólu, który towarzyszy cierpieniu zarówno moralnemu, jak i fizycznemu. Rozległość i wielorakość cierpienia moralnego jest z pewnością nie mniejsza niż fizycznego, równocześnie zaś zdaje się ono jakby mniej zidentyfikowane i mniej objęte terapią".

    Drodzy, Ojciec św. uświadamia nam, że od krzyża cierpienia fizycznego cięższym do zniesienia może być krzyż cierpienia duchowego. A cierpienie to pogłębia się, gdy człowiek cierpiący, niepełnosprawny, z obawy o akceptację ze strony środowiska, zamyka się w czterech ścianach swojego domu. A jeszcze większe jest cierpienie w obszarze duchowym, gdy przyjaciele, znajomi, czasami i bliscy, opuszczają cierpiącego człowieka. Wtedy samotność, jak głaz, miażdży człowieka.

    Na ten problem zwraca uwagę także jeden z artykułów w tym numerze naszego czasopisma.

Serdecznie pozdrawiam
Ks. Stanisław Łątka

                            

Katolickie Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich osób niepełnosprawnych, otrzymujących Drogę Nadziei, o przysłanie na adres biura kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w związku z aktualizacją bazy danych - wymogami ze strony PFRON.
 

Orzeczenia zostaną w dokumentach Stowarzyszenia i nie będą przetwarzane. Dziękujemy tym, którzy już odpowiedzieli na naszą prośbę.

BARDZO PROSIMY O POMOC
I WYROZUMIAŁOŚĆ

Nasz adres: Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” ul. Jana Pawła II l, 34-600 Limanowa

 

Zwracamy się również do Was Drodzy Czytelnicy a przez Was do Waszych Rodzin, Przyjaciół i Znajomych z uprzejmą prośbą o przekazanie l 0/0 podatku

na działalność naszego Stowarzyszenia, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Konto, na które można przekazać 1% podatku:

12 8804 0000 0000 0016 9241 0005

Bank Spółdzielczy w Limanowej

KRS nr 0000025683

 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego br. w wypadku samochodowym zginęła nasza Koleżanka - Halinka Wikar - zamieszkała w Jodłowniku. Od dziecięcych lat zmagała się ze swoja chorobą/gościec stawowy/. Pomimo swojej niepełnosprawności, problemów zdrowotnych i bólu, była osobą bardzo pogodną, zawsze uśmiechniętą, choć nieśmiałą. Od początku brała udział w naszych wycieczkach, zabawach, spotkaniach integracyjnych. Aż trudno uwierzyć, że jej już nie ma wśród nas i nie będzie już na spotkaniach oraz wspólnych wyjazdach.

Rodzinie Halinki składamy wyrazy współczucia. Na najbliższym spotkaniu zostanie odprawiona Msza Święta za spokój jej duszy, zamówiona przez kolegów i koleżanki.

Początek strony

 

     

Droga Nadziei Nr 1(147) styczeń - luty 2008 r. Wydanie jubileuszowe (Minęło 10 lat część II)

Droga Nadziei Nr 1/ 147 styczeń - luty 2008

Spis treści

str.

     MINĘŁO 10 LAT...

3   Rok 2004

7   Rok 2005

12  Rok 2006

17  Rok 2007

21  Inny świat

22  Wiara czyni cuda

23  Kącik Doroty Cieplińskiej

24  Droga Krzyżowa Pana Jezusa i nasze życie

26 PFRON dofinansuje zakup samochodu

27 Bezpłatne kursy dla niepełnosprawnych kierowców

Początek strony

Czego nam, wierzącym, dzisiaj życzyć? Chyba tego, żebyśmy stawiając sobie czasem pytania: po co się urodziłem? po co żyję? dlaczego ucieka mi doczesne szczęście? dlaczego cierpię? dlaczego umieram? - stale przypominali sobie Jezusa Zmartwychwstałego, który jako człowiek przebył ludzkie życie, cierpienia, straszną śmierć i w cierpieniach, kłopotach życiowych przedarł się do Pana Boga i do Niego przeniósł nasze człowieczeństwo. Żebyśmy nie patrzyli na nasze kłopoty, cierpienia, śmierć jak na nieszczęście, ale jak na przedzieranie się do Boga. Jest to w życiu takie trudne, trudniejsze od wspinaczki na górę.

Drodzy Czytelnicy

Niech te słowa życzeń wielkanocnych ks. Jana Twardowskiego staną się naszymi dla Was życzeniami.

Kierujemy je szczególnie do tych, którym życie nie szczędzi cierpienia duchowego i fizycznego, tych wszystkich chorych, cierpiących, niepełnosprawnych.

Niech Wasze i nasze życie będzie ciągłym przedzieraniem się do Boga.

Redakcja                                       

Droga Nadziei Nr 6 (146) grudzień 2007 r. Wydanie jubileuszowe (Minęło 10 lat)

Droga Nadziei Nr 4

Drodzy Czytelnicy

  10 lat istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Cyrenejczyk to dobra okazja, aby spojrzeć za siebie. Przyjrzeć się powstawaniu i działalności Stowarzyszenia przez te lata. Mam świadomość, że będzie to tylko powierzchowne spojrzenie, ale myślę, że i tak rozbudzi miłe wspomnienia, chociaż u części czytelników.

  Te 10 lat działalności Stowarzyszenia i 20 lat działalności Diecezjalnego Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo jest także okazją, aby wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy przez te lata wspierali Duszpasterstwo i Stowarzyszenie - duchowo i materialnie.
  Wszystkim więc składamy serdeczne Bóg zapłać i modlimy się, aby sam Bóg wynagrodził Waszą życzliwość.

Ks. Stanisław Łątka

Początek strony

 

Droga Nadziei Nr 5 (145) listopad - grudzień 2007 r.

Droga Nadziei Nr 4

Spis treści

str.

Kącik chorych

4  Drodzy Przyjaciele

6 Matka Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych

8 Zrozumieć cierpienie

9 Czas macierzyństwa

10 Rekolekcje domowe

12  Święci żyją świętymi Ojciec Rafał Kalinowski

14  Moje pielgrzymkowe przeżycia

18  Zamknąć oczy i wspominać

19  Pielgrzymka do Fatimy

25  Jan Paweł II - Przyjaciel niepełnosprawnych

26  Realizacja charyzmatu przez Siostry Albertynki

Początek strony

 

 

Droga Nadziei Nr 4 (144) wrzesień - październik 2007 r.

Droga Nadziei Nr 4

Spis treści

str.

3   My i społeczeństwo

5   Oświęcim - Pszczyna - Szczyrk - Wisła

7   Matka Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych

9  Wspomnienia oazowe 2007

15 Kącik Doroty Cieplińskiej

16 Znów razem

18 Święci żyją świętymi Św. Jadwiga Śląska

19 Wycieczka do Szwajcarii

22 Realizacja charyzmatu przez Siostry Albertynki

25 Komunikat o nowych programach wdrażanych w 2007 roku

 

Początek strony

Drodzy Czytelnicy

    Jak zauważycie, w obecnym numerze, wiele osób dzieli się z Wami przeżyciami z minionych wakacji. W tych relacjach jest wiele radości, zadowolenia, wdzięczności, szczęścia. Jest to znak, że te osoby dobrze wykorzystały czas wakacyjnego odpoczynku; czas dany im przez Boga i okazje, które im stworzyli inni ludzie - nie zostały zmarnowane.

    Możemy zapytać: Co jest ich źródłem radości i zadowolenia? Czy tylko odwiedzane miejsca, fascynująca przyroda i wytwory ludzkiego umysłu i rąk? Prawdą jest, że przyroda nas zachwyca, możemy np. w ogromie i pięknie Alp (zob. art. Piotra) dostrzec potęgę, piękno i zadziwiającą mądrość Boga Stworzyciela, a zarazem małość i bezsilność człowieka.

    W dziełach ludzkich rąk zapisana jest ta chlubna i wstydliwa historia, rozwój ludzkiego umysłu (zob. art. Ali), talent i geniusz człowieka. W pielgrzymkach i oazach (zob. art. Maćka) człowiek szczególnie zbliża się do Boga, zgłębiając prawdy wiary, dostrzegając szczególną obecność Boga w naszym życiu i może zwłaszcza wtedy, ożywa w nas miłość do Boga i wiara w Niego.

    To wszystko jest przeogromnym bogactwem, ale jeszcze więcej radości daje nam drugi człowiek, którego spotykamy na wycieczce, oazie, pielgrzymce. To wspólnota osób niesie człowiekowi najwięcej zadowolenia, a ona tworzy się w czasie tych spotkań.

    Widziałem podczas oaz, wycieczek czy pielgrzymek, ile szczęścia daje człowiek człowiekowi. Czy to podczas wspólnej zabawy, śpiewu, modlitwy, tańca, rozmów czy w innych prostych - wydawałoby się - nic nie znaczących spotkaniach. To w zetknięciu z drugą osobą doświadczamy, jak wspaniałym dziełem Boga jest człowiek, bo to on jest obrazem Boga. To w rozmowie z innymi dostrzegamy ogromną mądrość i wielkość człowieka, a historia jego życia może nam pomóc rozwiązać nasze problemy. To dobry humor innych może napełnić nasze serca pokojem i ogromną radością. To śpiew i taniec z innymi pozwala zapomnieć przynajmniej na chwilę o wielu problemach życia, o swoim cierpieniu duchowym czy fizycznym. To miłość drugiego człowieka uskrzydla nas.

    Możemy, więc łatwo stwierdzić, że najcenniejszym darem Boga dla człowieka jest drugi człowiek. Nie marnujmy, więc żadnej okazji do spotkania z bliźnimi.Początek strony

Ks. Stanisław Łątka

Droga Nadziei Nr 3 (143) lipiec - sierpień 2007 r.

Droga Nadziei Nr 3

Spis treści

str.

3  Święci żyją świętymi Św. Ignacy z Loyoli

4 Wiersze Małgorzaty Barnaś

7  Gniazdo

8  Matka Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych

11 Błogosławiony Arcybiskup Jerzy Matulewicz

12 Nasze rodziny

15 Realizacja charyzmatu przez Siostry Albertynki

16 Niecodzienne spotkanie

17 Prawdziwa klęska, to dotrzeć na próg śmierci bez serca

21 Skrzynka

22 Sztuka samoakceptacji

24 Z potrzeby serca

26 Podziękowanie

 

Początek strony

 

 

Droga Nadziei Nr 2 (142) maj - czerwiec 2007 r.

Droga Nadziei Nr 2 (142)

Spis treści

str.

 

  Hiobowy Różaniec

  Ani czas, ani odległość nie rozerwą prawdziwej przyjaźni

5   Warsztat Terapii Zajęciowej

6   Święci żyją świętymi Św. Brat Albert

 

7   Zerwanie dialogu i wspólnoty małżeńskiej - skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramentalnym i możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa

 

12   Matka Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych

14   Maski

16   Błogosławiony Biskup Michał Kozal

17    Rodzice i dzieci - czyli eksperci i nowicjusze

19   Konkurs

20   Sami o sobie

22    ... Skarbie życia, ludzkości zaszczycie...

24    Biuro prasowe Jasnej Góry o naszej pielgrzymce

 

Początek strony

 

Droga Nadziei Nr 1 (141) styczeń - kwiecień 2007 r.

Droga Nadziei Nr 1 (141)

Spis treści

str.

3  Błogosławieni

4  Grzegorz Oleksy i jego prace

6  Trzeba w życiu kogoś słuchać

Nowa siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej

10 Cierpienie

12 Pośród niesnasko w Bóg uderza...

14 Pielgrzymka

16 Święci żyją świętymi

17 Błogosławiona Karolina Kózka

18 Oazy 2007

19 Zerwanie dialogu i wspólnoty małżeńskiej - skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramentalnym i możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa

24 Wielki Post

25 Szczęście Małgorzaty

Początek strony

 

 

Droga Nadziei Nr 4 (140) listopad - grudzień 2006 r.

Droga Nadziei Nr 4 (140) listopad - grudzień 2006 r.

Spis treści

str.

4.   Wózkiem na Górę Błogosławieństw

4.   Dotknij Panie

6.   Wiara działająca przez miłość w oparciu o encyklikę
      Benedykta XVI Deus Caritas est

8.   XI Forum Niepełnosprawnych

10. Święci żyją świętymi

11. Katechizm dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci

12. Modern Dance - dotknęliśmy nadziei

14. Nie ma prostych recept na życie

17. Oaza 2006

18. Szczęście Małgorzaty

21. Kącik Doroty Cieplickiej

22. Pielgrzymka

24. Łososina Górna - II turnus.

Początek strony

 

 

Droga Nadziei Nr 3 (139) sierpień - wrzesień 2006 r.

Droga Nadziei Nr 3 (139) sierpień - wrzesień 2006 r.

Spis treści

str.

3 Bóg jest miłością

4 Kochać i być kochanym

5 Trwajcie mocni w wierze

6 Czy w Kościele są rozwody?

8 Sandomierz i jego okolice

10 Jak zdobywać cnotę?

12 Oaza - Łososina Górna

14 Święci żyją świętymi

15 Boże marzenie o każdym z nas

16 Darząc uśmiechem - uszczęśliwiasz serce...

18 Katechizm Kościoła Katolickiego

20 Oaza - Kąclowa

21 Drodzy moi przyjaciele

24 Agapa w Łososinie Górnej

25 Coś dla umysłu

26 1% podatku - z wpłatą nie musisz czekać do końca roku

 

20 lat

okazji 20-lecia Duszpasterstwa Niepełnosprawnych

Ruchowo Diecezji Tarnowskiej

wszystkim Kapłanom, Siostrom,

Zakonnikom, Klerykom,

0sobom Niepełnosprawnym

i Wolontariuszom, którzy angażują się

w to Duszpasterstwo - życzymy wiele łask Bożych oraz

wspaniałych owoców

w realizacji swojego powołania

i tej duszpasterskiej działalności.

                                                    Redakcja

Początek strony

 

 

XI FORUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

LIMANOWA - 9 WRZEŚNIA 2006

 

    W XI Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej wzięło udział ponad tysiąca osób  niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego i Podkarpacia. Forum odbyło się w sobotę 9 września 2006 r. w Limanowej. Do Limanowej przyjechali podopieczni z domów pomocy społecznej, młodsi i starsi którzy nie chodzą i poruszają się na wózkach inwalidzkich.  Było to święto radości i integracji ze sprawnymi inaczej. Forum stało się okazją do integracji ludzi zdrowych i niepełnosprawnych.
   

    Osoby niepełnosprawne są często w pewien sposób ograniczone siedzeniem w domu, i właśnie takie forum sprzyja integracji i dobrej zabawie.
    Forum rozpoczęła jak co roku piesza pielgrzymka do kaplicy łaski w Mordarce o godzinie 930, o 1100 odprawiona została msza św. oraz wręczone zostały statuetki Cyrenejczyka zasłużonym w niesieniu pomocy niepełnosprawnym. Statuetki Cyrenejczyka otrzymało 13-cie osób
i instytucji wspierających niepełnosprawnych, zasłużonych w niesieniu pomocy sprawnym inaczej.

    Srebrną statuetkę Cyrenejczyka otrzymali: niepełnosprawny kapłan ks. Stanisław Olesiak z Trzetrzewiny, siostry Służebniczki Starowiejskie z Tarnowa i Władysław Betlej z Mielca. Natomiast brązowego Cyrenejczyka otrzymało 10 osób i instytucji - m.in. Eugeniusz Wojak - firma Wolimex z Limanowej i tutejszy Bank Spółdzielczy za wieloletnie wsparcie finansowe, a także parafie Kąclowa i Łososina Górna za przyjmowanie turnusów oazowych dla niepełnosprawnych.

 

    Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych.

    O godz. 1300 na limanowskim rynku rozpoczął się program artystyczny - wystąpiło kilka zespołów (koncert zespołów: NITRO BIG-BAND, kabaretu STUFKA, Dziecięcego zespołu tanecznego „Modern Dance”, był też koncert zespołu DEYS, zespołu CAFE, zespołu SPEKTRUM II oraz zabawa taneczna. Były także inne atrakcje takie jak: loteria fantowa, (z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym) a także konkursy, gry i zabawy.

 

    Warto przypomnieć, że Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” od 1986 r. organizuje dla  niepełnosprawnych wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki. W diecezji tarnowskiej odbywają się również spotkania integracyjne i wystawy prac niepełnosprawnych.

 

    Kolejne forum odbędzie się za dwa lata.Początek strony

* . *

 

Modliliśmy się Ojcem świętym w Łagiewnikach

Modliliśmy się Ojcem świętym w Łagiewnikach

Droga Nadziei Nr 2 (138) marzec - kwiecień 2006 r.

Droga Nadziei Nr 2 (138) marzec - kwiecień 2006 r.

Spis treści

str.

3    Ojciec cierpiących

4    Święci żyją świętymi

5    Alicja Mamak

6    Katechizm Kościoła Katolickiego

7    Święty Benedykt

9    Moje pielgrzymowanie

13  Pan Bóg i moje życie

16  Oaza 2005

17  Opieka duchowa nad umierającym

20  Jak wygrać życie? Jak pokonać nudę?

22  Idąc ku szczęściu

24  Komputer dla Homera

25  Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych

26  Coś dla umysłu

27  Oazy 2006

 

Drodzy Czytelnicy!

    Redakcja Drogi Nadziei pragnie poinformować, że PFRON odmówił dofinansowania naszego czasopisma. W związku z tym, z własnych środków, nie będziemy w sianie w pełni pokrywać kosztów druku i wysyłki Drogi Nadziei. Nie chcemy także obciążać tymi kosztami naszych czytelników. Dlatego jesteśmy zmuszeni ograniczyć w ciągu roku liczbę drukowanych numerów. W zaistniałej sytuacji częstotliwość ukazywania się czasopisma będzie zależała od pomocy naszych sponsorów i od Waszej - Drodzy Czytelnicy - ofiarności. W dalszym ciągu będziemy wysyłać nasze czasopismo za darmo. A Tych, którzy są w stanie i będą chcieli nam pomóc, serdecznie prosimy o przekazanie na nasze konto dobrowolnej ofiary.

    Pragniemy także poinformować, że dalej będziemy zabiegać w PERON o dofinansowanie naszego czasopisma. Ponadto wystosujemy pismo do Rzecznika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o uzasadnienie odrzucenia naszego wniosku o dofinansowanie Drogi Nadziei.Początek strony

Redakcja

Droga Nadziei Nr 1 (137) styczeń - luty 2006 r.

Droga Nadziei styczeń - luty 2006 r.

Spis treści

str.

3   Moi kochani, niepełnosprawni Przyjaciele!

4   Dajmy siebie, by inni mogli nadać sens naszemu życiu

5   Smaga Andrzej

6   Szczęście a niepełnosprawność

8   Noworoczne spotkanie integracyjne w Limanowej - 2005

10   Miłość cierpliwa jest

12   Święta Agata

13   Łącko - spotkanie opłatkowe

14   Praca jako forma rehabilitacji

15   Talent to dar

16   Karnawałowe spotkanie integracyjne w Mielcu

17   Róbta co chceta

18   Nic się samo nie stanie

20   Diecezjalny opłatek bożonarodzeniowy

22   Boża opatrzność

24   ABC pierwszej pomocy

Drodzy Czytelnicy

Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty

Ani równej wagi za wielką jego wartość.

Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;

Znajdą go bojący się Pana.

(Mądrość Syracha 6, 15-16)Początek strony
 

Jak było wieki temu, tak jest i teraz. Są wartości, za które nic ma odpłaty. Miłość, przyjaźń, wiara, radość, życiowa mądrość, szczęście. Nie można ich niczym zastąpić. Trafnie wyraził to w swoim artykule Andrzej, który zadaje pytanie: "Czy bycie szczęśliwym oznacza jedynie posiadanie wielu dóbr materialnych oraz pieniędzy?" Odpowiedź nasuwa się sama. Przekonuje nas o tym nasze doświadczenie życiowe i to, co obserwujemy wokół siebie. Często nie Ci, którym niczego nie brakuje, cieszą się szczęściem, miłością, prawdziwą przyjaźnią, ale właśnie ludzie borykający się, na co dzień z różnymi problemami; szczególnie z tymi, związanymi z utrzymaniem rodziny, czy też ze stanem zdrowia. Oni, bowiem poszukują w swoim życiu wartości, które będą nadawać jemu sens. I chociaż zdają sobie sprawę z tego, że bez środków materialnych nie da się żyć, to jednak nie są one dla nich najważniejsze. Są dla nich środkiem a nie celem.

Może, dlatego Dorotka w swoim „Kąciku” podkreśla znaczenie miłości nic tylko tej chrześcijańskiej, ale także oblubieńczej w życiu osób niepełnosprawnych. Jak napisała, la miłość może się niektórym, w ich wypadku, wydawać śmieszną czy żałosną, ale oni także mają prawo do takiej miłości. Mimo tego, że ich zdrowie i stan majątkowy nie ulegają zmianie, to ich życie nabiera dzięki miłości innego wymiaru.

Drodzy, artykuły jak i relacje z różnych spotkań, o których mowa w tym numerze, są chyba dla nas wszystkich przypomnieniem, jakie wartości winny być dla nas najważniejsze i kto może nam pomóc w ich osiągnięciu. Widzimy, że nic nie zastąpi nam radosnego czasu przebywania z osobami, które są bliskie naszemu sercu. To dzięki nim doświadczamy miłości, radości, szczęścia, to wraz z nimi przeżywamy naszą wiarę, a ich dobre, mądre słowo, pokrzepia w trudnych chwilach.

„. ..nie tną szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez, miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”. (Jan Paweł II, Sopot, 5.06.1999)

Pozdrawiam

                                                                                                        ks. Stanisław Łątka

Droga Nadziei  Nr 111-112, Lipiec - Sierpień 2001 (rok 10)

Przynajmniej jedna minuta Oazy 2001 - wspomnienia  Sanktuaria Świata Myśli Matki Teresy
Moja Droga Modlitwy Widziane z wózka Z głębi serca - poezja Kącik Doroty Cieplińskiej
Wdzięczni Bądźcie Język miłości Prymas Tysiąclecia Spotkanie z inwalidami pracy
O kanonizacji Sens  istnienia To warto wiedzieć... Spotkanie z chorymi, Lourdes
ABC ... o samym sobie Informacje

 

Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej,  
Wydawca:
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE  
PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO  

,,CYRENEJCZYK
 
ul. Jana Pawła II nr 1, 34-600 Limanowa, tel./fax. +48 (0-18) 337-47-07,  
e-mail:
cyrenejczyk_limanowa@pro.onet.pl

Bezpłatne pismo dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół.  Nakład: 2 100 egz.  

 

Pomóż nam, abyśmy

mogli pomagać więcej. Początek strony

  Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”
Konto: Bank Spółdzielczy, 23 8804 0000 0000 0016 9241 0001

,,Cyrenejczyk" Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo:  

,,Cyrenejczyk" - logo Początek strony

.     Już od 1986 roku troszczymy się o osoby niepełnosprawne ruchowo.

.     Mamy pod opieką ponad 1200 osób, które wspieramy materialnie i duchowo., m.in. organizując turnusy wakacyjne oraz pielgrzymki w kraju i zagranicą.


      Organizujemy społeczność osób niepełnosprawnych przez:

-      Comiesięczne spotkania w 6 okręgach - Tarnów, Nowy Sącz, Limanowa, Mielec, Bochnia, Dębica.

-      Plenery artystyczne i wystawy prac z udziałem osób niepełnosprawnych ruchowo.

-      Spotkania okolicznościowe - Andrzejki, Mikołajki, Opłatek.

-      Coroczne Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Województwa Małopolskiego.

      Prowadzimy tematyczną audycję w Radiu Plus.

Mamy codzienne dyżury w Biurze Stowarzyszenia.

Pośredniczymy w zakupie sprzętu ortopedycznego

 

AntySpam

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek strony   Lokalnmy IdN Limanowa

Ostatnia modyfikacja: styczeń 2009, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0 lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2008.