Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Opieka Społeczna w Limanowej

    W zakresie opieki społecznej, jakie realizowane jest od kilku lat w Limanowej skierowane jest na zachowanie podstawowego bezpieczeństwa socjalnego, na pomoc adresowaną do konkretnej osoby, ku docelowym środowiskom. Na taką pomoc nastawiona jest praca i funkcjonowanie wielu ośrodków pomocy społecznej.

    W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działają:

    W mieście funkcjonuje też Dom Pomocy Społecznej, w którym przebywa 34 pensjonariuszy. Trafiają tu osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia samodzielne życie. 

    Obecnie nie wystarcza, aby pomoc społeczną organizowały i prowadziły organizacje rządowe i samorządowe. Wobec pogarszających się warunków materialnych i życiowych społeczeństwa, pożądane jest, aby te zadania wytyczyły sobie również organizacje społeczne i stowarzyszenia charytatywne.

W chwili obecnej aktywnie działają:

    W celu zsynchronizowania ich działalności przy Urzędzie Miasta powołano Radę Pomocy Społecznej Miasta Limanowa, która swoją pracą społeczną koordynuje wszelkie działania na rzecz opieki społecznej i zdrowotnej oraz współpracuje z wszystkimi organizacjami i placówkami.Początek strony

 

Pomoc społeczna - powiat limanowski

      Gminy według płci

 

ogółem

Mężczyźni

Kobiety

 

 

l. bezwz.

%

l. bezwz.

%

Powiat limanowski 116 965 58 665 50,16% 58 300 49,84%
gm. w Dobra 9 328 4 704 50,43% 4 624 49,57%
gm. w Jodłownik 7 875 3 899 49,51% 3 976 50,49%
gm. w Kamienica 6 932 3 476 50,14% 3 456 49,86%
gm. w Laskowa 7 176 3 673 51,18% 3 503 48,82%
m. Limanowa 14 643 7 032 48,02% 7 611 51,98%
gm. w. Limanowa 22 163 11 229 50,67% 10 934 49,33%
gm. w Łukowica 8 806 4 411 50,09% 4 395 49,91%
m Mszana Dolna 6 905 3 328 48,20% 3 577 51,80%
gm. w Mszana Dolna 15 531 8 044 51,79% 7 487 48,21%
gm. w Niedźwiedź 6 278 3 247 51,72% 3 031 48,28%
gm. w. Słopnice 5 597 2 871 51,30% 2 726 48,70%
gm. w. Tymbark 5 731 2 751 48,00% 2 980 52,00%

 

    Gminy według miejsca zamieszkania. powierzchni i gęstości zaludnienia

  Miasto Wieś Powierzchnia w km 2 Ludność na km 2
  l. bezwz. % l. bezwz. %    
Powiat limanowski 21 548 18,42% 95 417 81,58% 952 123
gm. w Dobra 0 0,00% 9 328 100,00% 109 86
gm. w Jodłownik 0 0,00% 7 875 100,00% 72 109
gm. w Kamienica 0 0,00% 6 932 100,00% 96 72
gm. w Laskowa 0 0,00% 7 176 100,00% 73 98
m. Limanowa 14 643 100,00% 0 0,00% 19 771
gm. w. Limanowa 0 0,00% 22 163 100,00% 152 146
gm. w Łukowica 0 0,00% 8 806 100,00% 70 126
m Mszana Dolna 6 905 100,00% 0 0,00% 170 41
gm. w Mszana Dolna 0 0,00% 15 531 100,00% 27 575
gm. w Niedźwiedź 0 0,00% 6 278 100,00% 74 85
gm. w. Słopnice 0 0,00% 5 597 100,00% 57 98
gm. w. Tymbark 0 0,00% 5 731 100,00% 33 174

 

    Ludność według wieku, przyrost naturalny i wydatki z budżetu na osobę
 

  % ludności w wieku przedprodukcyjnym % ludności w wieku przedprodukcyjnym % ludności w wieku przedprodukcyjnym Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców Wydatki z budżetów gmin na mieszkańca
Powiat limanowski 32,27% 54,65% 13,08% 8,60 1 349 zł
gm. w Dobra 30,62% 53,58% 15,80% 8,69 981 zł
gm. w Jodłownik 31,62% 52,86% 15,52% 4,49 1 593 zł
gm. w Kamienica 31,52% 55,71% 12,77% 7,90 1 056 zł
gm. w Laskowa 32,15% 53,58% 14,27% 13,67 2 043 zł
m. Limanowa 31,33% 58,22% 10,45% 6,45 1 407 zł
gm. w. Limanowa 32,92% 54,16% 12,91% 8,50 1 089 zł
gm. w Łukowica 32,08% 53,86% 14,06% 7,29 1 496 zł
m Mszana Dolna 30,05% 56,86% 13,09% 5,27 1 365 zł
gm. w Mszana Dolna 32,17% 54,21% 13,61% 8,16 1 308 zł
gm. w Niedźwiedź 34,87% 54,01% 11,12% 9,80 1 000 zł
gm. w. Słopnice 34,11% 54,23% 11,67% 18,57 1 306 zł
gm. w. Tymbark 35,30% 52,50% 12,20% 10,85 2 238 zł

 

    Domy Pomocy Społecznej:
   
Publiczne placówki:

  1. Mszana Dolna 34-630, ul Rakoczego 9 - dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi - 20 miejsc,
  2. Limanowa 34-600, ul. Wincentego Witosa 24/26 - dla osób przewlekle somatycznie chorych - 50 miejsc.

Początek strony

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Domy pomocy społecznej

Liczba osób do których dociera pomoc materialna z pomocy społecznej (dane z 30.06.99 r.)

Liczba osób które otrzymały decyzję przyznającą pomoc materialną z pomocy społecznej (dane z 30.06.99 r.)

 

 l. miejsc

liczba miejsc na 1000 osób

l. bezwzględna

% w stosunku do mieszkańców powiatu

l. bezwzględna

% w stosunku do mieszkańców powiatu

Województwo Małopolskie 8 000 2,5 344 967 10,7% 113 160 3,5%
Powiat bocheński 70 0,7 12 438 12,8% 4 108 4,2%
Powiat brzeski 50 0,6 9 914 11,1% 3 554 4,0%
Powiat chrzanowski 196 1,5 10 043 7,6% 3 807 2,9%
Powiat dąbrowski 70 1,2 10 767 18,4% 3 432 5,9%
Powiat gorlicki 274 2,5 26 857 24,9% 8 732 8,1%
Powiat krakowski 823 3,5 17 335 7,4% 6 001 2,6%
Powiat limanowski 70 0,6 18 002 15,4% 4 068 3,5%
Powiat miechowski 264 5,0 5 476 10,3% 1 908 3,6%
Powiat myślenicki 236 2,1 14 410 12,9% 4 538 4,1%
Powiat nowosądecki 287 1,5 45 445 24,0% 13 143 6,9%
Powiat nowotarski 34 0,2 18 550 10,5% 6 037 3,4%
Powiat olkuski 261 2,1 9 172 7,4% 3 587 2,9%
Powiat oświęcimski 544 3,5 12 247 7,9% 3 936 2,6%
Powiat proszowicki 130 2,9 4 391 9,8% 1 397 3,1%
Powiat suski 174 2,2 10 690 13,2% 3 377 4,2%
Powiat tarnowski 499 2,8 29 441 16,5% 9 116 5,1%
Powiat tatrzański 71 1,1 5 183 7,9% 1 532 2,3%
Powiat wadowicki 411 2,7 11 710 7,6% 3 674 2,4%
Powiat wielicki 51 0,5 9 856 9,9% 2 677 2,7%
Kraków 2 582 3,5 36 593 4,9% 17 293 2,3%
Nowy Sącz 364 4,3 9 812 11,7% 3 080 3,7%
Tarnów 539 4,4 16 635 13,7% 4 163 3,4%

 

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

 

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  maj, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl