Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Prasa lokalna

GAZETA LIMANOWSKA 
34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11, e-mail: gazetalimanowska@op.pl
Pismo redaguje i wydaje Limanowska Akcja Charytatywna, Red. Naczelny: Teresa Zabramny, Nakład: 1500 egz.
Problematyka: lokalny, niezależny dwumiesięcznik informacyjno - publicystyczno - kulturalny.

Z LIMANOWSKIEJ WIEŻY 
Pismo redaguje i wydaje: Parafia Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 1, telefon (0-18) 337-12-28

DROGA NADZIEI 
Pismo dla chorych i niepełnosprawnych ruchowo, kwartalnik, Nakład: 2100 egz.
Pismo redaguje i wydaje: Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowa ,,Cyrenejczyk”
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 1, tel. (0-18) 337-22-64,
e-mail: cyrenejczyk_limanowa@pro.onet.pl

ECHO LIMANOWSKIE 
Pismo Stowarzyszenia ,,Związek Limanowian
Redaguje Społeczny Zespół Redakcyjny,
Nakład: 1000 egz.
ul. Stanisława Jordana 3, tel. (018) 337-14-01
problematyka: Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne poruszające również problematykę kulturalną i krajoznawczą 


MATER DOLOROSA 
kwartalnik sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 1, telefon (0-18) 37-20-04
problematyka: Religijny (związany z maryjnym kultem w Polsce) i jednocześnie parafialny kwartalnik kulturalno-historyczny 


OD NOWA! 
pismo Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 1
Początek strony

INFORMATOR MIEJSKI
Wydawca: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. (018) 337-20-54 w. 144, 147, e-mail: uml@pro.onet.pl,
Nakład: 2000 egz. Zasięg: Miasto Limanowa

ALMANACH ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Kwartalnik wydawany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej
Redaktor naczelny: Jerzy Bogacz, ul. Bronisława Czecha 3,
34-600 Limanowa
e-mail:
almanach_zl@pro.onet.pl

WIADOMOŚCI GMINNE 
Biuletyn informacyjny gminy Limanowa. Zasięg: Gmina Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Matki Bożej Bolesnej 18b, telefon (0-18) 37-13-37, 37-13-64
problematyka: Lokalny, samorządowy kwartalnik informacyjno-publicystyczny

GONIEC GMINNY
Nieregularnik - biuletyn wydawany nakładem radnych gminy prawicy  (średnio raz na kwartał), 
Stara Wieś 751, 34-600 Limanowa, tel. 33-29-076, Zasięg: Gmina Limanowa
PISMO REDAGUJE I WYDAJE SPOŁECZNY ZESPÓŁ REDAKCYJNY.

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja: maj 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony    Lokalnmy IdN Limanowa

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5  lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2007.