:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ciekawe  linki
Przydatne adresy - linkiPrzydatne adresy - linkiPrzydatne adresy - linki

INTERNET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Internet dla Niepełnosprawnych - IdN1
,,W 1996 r. uczestnicy II Forum Teleinformatyki (Legionowo 3-5. 10.1996 r.) kierując się chęcią ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do zasobów informacyjnych sieci Internet oraz alternatywnych sposobów komunikowania się i wykonywania pracy, podjęli inicjatywę utworzenia ,,INTERNETU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jej głównym animatorem był zmarły tragicznie Marek Car, Prezes Polskiej Społeczności Internetu oraz Prezes Polska OnLine." http://www.idn.org.pl
FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWOFUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM i INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO
Założona w 1990 roku przez grupę osób z Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Formy działań: organizowanie szkoleń dla inwalidów ruchu bez wykształcenia informatycznego, tworzenie warunków do unowocześniania wiedzy i umiejętności, samokształcenia i wiele innych...  http://www.idn.org.pl/fpmiinr

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://www.pfron.org.pl
Strony PFRON-u wreszcie stały się ciekawe i zawierają bieżące informacje.

Adresy Oddziałów Terenowych PFRON
 

STRONA DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ  Strony poświęcone dzieciom niepełnosprawnym. Serwis maStrona Dzieci Sprawnych Inaczej charakter informacyjny i materiały w nim zawarte mają za cel pomagać dzieciom i ich rodzicom w wychowaniu, rehabilitacji oraz korzystaniu z działalności instytucji i fundacji zajmujących się pomocą w tym zakresie. http://www.dzieci.org.pl

 Kobiety OnLine-Internet MediaKobiety OnLine-Internet Media - Sprawne Inaczej
INFORMATOR DLA SPRAWNEJ INACZEJ   Strona dedykowana mojemu dializowanemu przyjacielowi nieżyjącemu Grzegorzowi Trętowskiemu, wieloletniemu pacjentowi Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, który uczestnicząc w programie Premia dla aktywnych PFRON otrzymał komputer i pokazał mi jego piękno i rehabilitacyjne znaczenie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 10% ludzi na świecie żyje z różnymi stopniami niepełnosprawności.
W Polsce co 7 osoba jest niepełnosprawna." http://www.kobiety.com/podstrony/index4.html

Strona główna Ogólnopolskiej Bazy Zakładów Pracy Chronionej
Baza Zakładów Pracy Chronionej: http://www.bazazpchr.pl
 

Portal www.BezBarier.pl BezBarier.pl
Podstawowym elementem portalu jest tworzenie bazy danych ofert pracy dla niepełnosprawnych.
W bazie danych znajdziemy m.in. oferty:
pracodawców poszukujących pracowników z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych zamierzających podjąć pracę.

 

http://www.bobryk.sisco.pl
Na stronie omówione różne programy partnerskie. Pełnosprawni również znajdą tutaj coś ciekawego. Warto odwiedzać tą stronę. Każdego dnia pojawiają się tu nowe programy partnerskie, które autor stara się śledzić na bieżąco.

http://www.wawrus.pl/
Tworzenie stron internetowych, baz ofert pracy, (praca: baza CV, oferty pracy, szukam pracy) itp. Ciekawa strona, warta odwiedzenia, - polecam. Powstała niedawno jest w trakcie rozbudowy.

Linki przydatne nie tylko dla niepełnosprawnych

        Ponieważ zasoby Internetu rozwijają się, mile widziane będą zgłoszenia o nowych stronach dotyczących osób niepełnosprawnych.

Kurier IDN1 - gazetka internetowa ON, materiały należy przesyłać na adres k.karwicka@idn.org.pl

  AIDS - co każdy wiedzieć powinien - filmy szkoleniowe.

ARIADNA - ogólnopolski serwis nt. służb ratowniczych i organizacji dobroczynnych

Białystok niepełnosprawnym

Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

CKiRI - Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie.

CKRON - Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole
     Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

DPS w Chodzieży - strona Jurka Malinowskiego

www.lodygowice.org.pl  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice - jego działalność,
      w szczególności skupia się na rehabilitacji poprzez sport.

 

specjalistyczny warsztat samochodów inwalidzkich  - specjalistyczny warsztat samochodów inwalidzkich inż. K. Zalewski, 81-805 Sopot Al. Niepodległości 783. właściciel zakładu, inż. Krzysztof  Zalewski udziela nieodpłatnie, na zasadzie banku informacji, wszelkich dodatkowych wyjaśnień i konsultacji osobom zainteresowanym możliwościami adaptacji samochodów zarówno dla niepełnosprawnych kierowców, jak i do przewozu ON.
Kontakt pod nr tel. 0-58 550-36-66 lub tel. kom. 0-602-311-963, ewentualnie
e-mail: autopol-serwis@wp.pl lub na stronę
www.on.autocentrum.pl  lub www.niepelnosprawni.autocentrum.pl

 

Prawo jazdy www.ON.prawojazdy.com.pl również pierwszy i jedyny serwis informacyjny dla ON, przyszłych kierowców, działający w ramach największego portalu tematycznego prawojazdy.com.pl, przeznaczony głównie dla osób które dopiero zamierzają zdobyć prawo jazdy, ale są tam również informacje o przepisach ruchu drogowego dotyczących ON, przepisach finansowych i możliwościach uzyskania dofinansowań, również w całości mojego autorstwa.

 

- na tej stronie możesz przeczytać i zobaczyć, że nawet pomimo znacznej niepełnosprawności ruchowej, można żyć wśród przyjaciół - aktywnie, twórczo i ciekawie. - na tej stronie możesz przeczytać i zobaczyć, że nawet pomimo znacznej niepełnosprawności ruchowej, można żyć wśród przyjaciół - aktywnie, twórczo i ciekawie.

Serwis prawo-pracy.pl Serwis prawo-pracy.pl ma za zadanie upowszechnianie podstawowych informacji prawnych w przystępnej formie dla pracowników i pracodawców. Na stronie: informacje, artykuły, forum oraz odpowiedzi na zadawanePoczątek strony pytania. http://www.prawo-pracy.pl

Dzieci:

AGA - Poradnia diagnostyczno-rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym (Warszawa)

Serwis pomocy dzieciom (Koszalin)

DZIECI - poradnik nie tylko dla rodziców

Strona dzieci sprawnych inaczej (Kraków)

Strona główna SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie

DOM NADZIEI - Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla dzieci i młodzieży

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży

HIPOTERAPIA - na stronie Fundacji na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych.

Hipoterapia - adresy

EPI - Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Epilepsję, Porażenie Mózgowe, Zespół Downa,

               Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Forum niepełnosprawnych - w serwisie Programu 3 Polskiego Radia

"Głos niepełnosprawnych" - w ,,Głosie Wielkopolskim"

Katalogi imprez handlowych, w tym: INTEGRA 98, TARMED 97.

KLON/JAWOR - Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych

,,LAS RZECZY" - Pracownia Na Rzecz Wspomagania Rozwoju

Początek strony

Dzieci czekają na Twoją POMOC

 

 

Medyczne serwisy tematyczne

        oraz

http://www.LekiDoDomu.pl/7
t
o internetowa apteka oferująca szeroką gamę leków, preparatów ziołowych i kosmetycznych dostępnych bez recepty. Bez względu na to, czy mieszkacie Państwo w Polsce czy poza jej granicami, możecie tu bez pośpiechu i w komforcie pełnej intymności robić zakupy bez kolejki o dowolnej porze dnia i nocy, także przy użyciu kart kredytowych. Odszukanie potrzebnego lekarstwa nie sprawi Państwu najmniejszej trudności. Pogrupowane alfabetycznie i tematycznie preparaty można z łatwością znaleźć przez wyszukiwarkę. Do zdjęcia każdego leku dołączony jest opis, zawierający jego skład, działanie i zastosowanie.

www.udarmozgu.pl
Edukacyjny serwis poświęcony zagadnieniom udaru mózgu. Choroby, która jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Informacje podzielono na działy: dla wszystkich, dla dziennikarzy oraz dla lekarzy. Omówiono standardy postępowania, najczęstsze choroby naczyniowe mózgu oraz zalecane badania. Lekarze znajdą na stronach obszerne informacje o zasadach specjalizowania się w dziedzinie neurologii oraz przeglądy aktualnego piśmiennictwa.

www.onkolink.pl
Serwis edukacyjny poświęcony zagadnieniom onkologii. Obszerne informacje o różnych nowotworach, ich rozpoznawaniu i zasadach leczenia. Osobny dział adresowany do lekarzy prezentuje definicje i pojęcia onkologiczne, przeglądy specjalistycznego piśmiennictwa, informacje o zjazdach i konferencjach naukowych. Serwis zawiera także katalog godnych polecenia, wiarygodnych linków onkologicznych. Na stronach onkolink.pl dostępna jest także lista dyskusyjna poświęcona tej dziedzinie medycyny.

www.leki.med.pl
Internetowa Encyklopedia Leków - rzetelna informacja o lekach najczęściej stosowanych w Polsce. Przedstawiono je w sposób przystępny dla osób bez wykształcenia medycznego. Łatwe wyszukiwanie wg nazw handlowych, międzynarodowych lub nazw chorób i objawów. Encyklopedia leków w żadnym przypadku nie jest poradnikiem samoleczenia, z powodzeniem spełnia natomiast role informacyjno-edukacyjną. Baza danych obejmuje obecnie ponad 1500 preparatów i jest stale rozbudowywana.

www.dawca.pl
Bądź świadomym dawcą narządów - Oficjalny serwis internetowy Fundacji. Zagadnienia transplantacji narządów oraz ich aspekty prawne i moralne. Przedstawiono i omówiono także przepisy regulujące przeszczepy narządów Polsce. Serwis jest stale rozbudowywany.

www.nadcisnienie.pl
Oficjalny serwis internetowy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego adresowany do pacjentów i lekarzy. Jak mierzyć ciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia, podstawowe informacje o diecie i trybie życia, słowniczek pojęć medycznych, największy w Internecie polskojęzyczny poradnik dla chorych z nadciśnieniem tętniczym. Serwis jest stale rozbudowywany i aktualizowany.

www.cukrzyca.pl
Oficjalny serwis internetowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego adresowany do pacjentów i lekarzy. Informacje o chorobie, niepokojące objawy, badania diagnostyczne, leki stosowane w cukrzycy, standardy postępowania, dieta i tryb życia. Serwis jest stale rozbudowywany i aktualizowany.

www.parkinson.med.pl
Serwis edukacyjny poświęcony chorobie Parkinsona. Na stronach www znaleźć można opis choroby (objawy, rozpoznanie, zasady leczenia), informacje o Stołecznym Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona oraz adresy różnych stowarzyszeń pacjentów w Polsce. Warto zwrócić uwagę na polecane serwisy internetowe oraz materiały edukacyjne dla opiekunów chorych. W serwisie dostępne są także standardy postępowania w chorobie Parkinsona, opracowane przez Sekcję Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

www.lodz.ptkardio.pl/zdrowie.htm
Serwis internetowy przygotowany przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego adresowany do pacjentów. Przedstawia informacje opracowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Serca. Obszerne informacje o chorobach układu sercowo-naczyniowego. Lista dyskusyjna dla pacjentów "Serce-L".

www.ptk.waw.pl/materialy_edukacyjne_dla_pacjentow.html
Materiały edukacyjne dla pacjentów prezentowane w serwisie internetowym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

www.alergen.info.pl
Serwis alergologiczny Ośrodka Badań Alergenów Środowiskowych w Warszawie. Informacje o stężeniu pyłku roślin, astmie, różnych alergenach; słowniczek podstawowych pojęć z zakresu alergologii. Informacje o lekach stosowanych w alergologii.

www.telezdrowie.pl
Telezdrowie - polski portal telemedyczny, udostępniający interaktywne telemedyczne systemy diagnostyczno-rehabilitacyjne: Słyszę, Mówię, Tinnitus, Widzę. Za pośrednictwem stron WWW można przeprowadzic badania słuchu, mowy, diagnostykę wad widzenia oraz szumów usznych i nadwrażliwości na dźwięki. Nowatorskie rozwiązania zostały opracowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie we współpracy z Katedrą Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej.

www.oko.info.pl
Serwis poświęcony oku. Budowa oka, wady, choroby, ich leczenie i zapobieganie. Informacje o sposobach korekty wad wzroku oraz zabiegach chirurgicznych w okulistyce.

www.warman.com.pl/~osteo
Osteoforum powstało z inicjatywy Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, sekcji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Serwis zawiera obszerne informacje poświęcone zagadnieniom schorzeń kostnych a w szczególności osteoporozie.

PORADNIK LOGOPEDYCZNY ( http://www.plock.edu.pl/prv/logopeda/ )
Informacje o wadach i zaburzeniach mowy, wspomagająca i alternatywna komunikacja osób niepełnosprawnych.

Początek strony

 Niewidomi:

"Nieprzemakalni" - odkrywcy nieznanego świata

Słuch i hałas -strona Tadeusza i Piotra Leszczyńskich

Pogoda na jutro - coś dla biometeopatów

Polski Związek Głuchych: Bochnia,

Polskie Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości - POIS

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego: Warszawa, Gdańsk

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem: Ciechanów

Pracownia Wspomagania Narządów Mowy Wzroku i Słuchu IBIB PAN (Warszawa)Początek strony

Psychoterapia przez Internet  

        Radiestezja:

Religijne

Sprzęt rehabilitacyjny:

SAMI SOBIE - serwis WWW tworzony przez uczestników grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi.

Sanatoria w wałbrzyskim

SKAR - Sportowy Klub Aktywnej Rehabilitacji w Łomży

SPES - Komitet Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych (Katowice)

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nadzieja" w Libiżu

Stowarzyszenie "Praca - Integracja - Samorządność" w Jarocinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Warszawa

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana

"Sufler niepełnosprawny" - informator samorządu krakowskiego

Śląskie Forum Niepełnosprawnych - witryna Unii na Rzecz Integracji i Rehabilitacji Osób

      Niepełnosprawnych

Teleimpuls9 - ulgi telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych (TPSA Poznań).

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

WIELSPIN - Wielkopolskie Zaplecze Rehabilitacyjno-Techniczne Spółdzielni Inwalidów

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa Targówek

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Warszawa)

ZURS - Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych w Katowicach 

Początek strony

 

Fundacje

Inne przydatne linki

MINISTERSTWA

PRAWICA

Początek strony

 

 

NIE LUBIMY SPAMU - SPAM NIE LUBI NAS

 AntySpam

AntySpamAntySpam

 

 

Katalog stron internetowychPoczątek strony

 

  Katalog stron

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: luty 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006