Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Droga Nadziei - logo
Dla naszych chorych i niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół

 

PFRON dofinansuje zakup samochodu

    Od 14 lutego do 31 marca 2008 roku oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowały wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.

    W stosunku do ubiegłego roku w zasadach przyznawania dofinansowania pojawiły się zmiany, które reguluje załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2008 z 18 stycznia 2008 r.

    W 2008 roku adresatami programu w obszarze A, czyli dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mogą być zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B.

    Adresatami programu w obszarze A stają się również zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W przypadku przyznania dofinansowania do zakupu samochodu dla więcej niż jednego adresata programu ze wspólnego gospodarstwa domowego możliwe jest łączenie przyznanych kwot dofinansowania celem zakupu jednego samochodu, przy czym wszyscy adresaci programu pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa w programie, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa jazdy kategorii B, który to warunek musi spełniać jeden z adresatów programu.

    Zmienia się kwota dofinansowania poprzez zwiększenie wielokrotności najniższego wynagrodzenia. Obecnie wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

a) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego – 30,
b) w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego – 24,
c) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego - 9,
d) w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy: dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25.

    Kolejna zmiana w Programie „Sprawny dojazd” dotyczy wysokości udziału własnego wnioskodawcy, który w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu wynosi obecnie nie mniej niż 20% ceny zakupu. W przypadku zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni – wkład własny musi stanowić nie mniej niż 25% ceny zakupu. Ostatnia zmiana dotyczy ceny zakupu samochodu. Nie może ona przekroczyć 20 tys. euro.

    Więcej na stronach internetowych PFRON: http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek strony   Lokalnmy IdN Limanowa

Ostatnia modyfikacja: marzec 2008, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0 lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2007.