Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Sens  istnienia

 

Życie wielu ludzi ogarnia smutek i beznadzieja. Coraz więcej ludzi pyta o sens swego życia. Tego rodzaju pytanie jest świadectwem faktu, że człowiek pogubił się w życiu, że idzie przez życie po omacku, że kroczy w ciemnościach.

Człowiek szuka nowej formy życia, często w oparciu o zasadę źle pojętej wolności. Wolności, która jest próbą uwolnienia się od Boga i Jego Prawa. Wówczas miejsce Boga tak łatwo zajmuje człowiek, tworzący sobie często ludzkie prawa, łącznie z prawem do zabijania w imię pozornej wolności. Wybór takiego życia to życie w oderwaniu od Chrystusa, to życie w ciemności, to zgoda na nową formę zniewolenia.

     W tę ciemność, z to zniewolenie ludzkiego życia wchodzi Chrystus, który oznajmia: „Kto idzie za Mną...” - otwiera się więc droga wyjścia z tej trudnej sytuacji, czasami beznadziejnej. Kto znajdzie tę drogę Chrystusa „będzie miał światło życia”. Niełatwo jest znaleźć tę drogę, tym bardziej wówczas, gdy u jej początku staje krzyż. Człowiek, zwłaszcza współczesny, tak łatwo zapomina, że „zbawienie przyszło przez krzyż...”. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia - również i tego ziemskiego. Zrozumienie tajemnicy Krzyża Chrystusowego w naszym życiu wskazuje sens i zbawczą wartość ludzkiego cierpienia. Życie oparte o taką postawę sprawia, że codzienne trudy spostrzegamy w blasku ostatecznego zwycięstwa światłości jaka jest Jezus Chrystus. Takie zrozumienie życia prowadzi do zwycięstwa. Aby to zrozumieć, potrzebna jest ogromna wiara, oparta na zaufaniu do Boga, który jako kochający Ojciec, troszczy się o każdego człowieka.

Prawdziwa wiara prowadzi do wierności Bogu i Jego Prawu. „Bez wiary nie można podobać się Bogu” - przypomina nam autor listu do Hebrajczyków. A zatem w codziennym życiu mamy oznaczać się postawą takiej wiary, która czyni cuda...

Potrzebny nam jest dzisiaj cud, który by sprawił, że sprzymierzone siły zła i ciemności zostaną pokonane.

Aby to mogło się dokonać potrzebny jest nasz codzienny wysiłek prowadzący od odnowy duchowej i przemiany życia.

Chrystus ukazujący siebie, jako wzór do naśladowania mówi; „Ja jestem światłością świata”.

Niech to światło rozproszy mroki codzienności, podobnie jak zapalona świeca rozprasza ciemności nocy”.

Benia

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  maj, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl