Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Uchwały Rady

UCHWAŁY RADY POWIATU

Nazwa Data/Nr
UCHWAŁA NR XXIV/225/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: wyboru doraźnej Komisji Statutowej. 2005.04.20
225
UCHWAŁA NR XXIV/224/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 2005.04.20
224
UCHWAŁA NR XXIV/223/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 2005.04.20
223
UCHWAŁA NR XXIV/222/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 2005.04.20
222
UCHWAŁA NR XXIV/221/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Limanowskiego do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie Powiatowi Limanowskiemu mienia Skarbu Państwa, składającego się z działki ewidencyjnej 217/2 położonej w  Limanowej obręb ewidencyjny  nr 7, a służącego do wykonywania zadań powiatu. 2005.04.20
221
UCHWAŁA NR XXIV/220/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2005 r. 2005.04.20
220
UCHWAŁA NR XXIV/219/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym. 2005.04.20
219
UCHWAŁA NR XXIV/218/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r.w sprawie:  przekształcenia dotychczasowych średnich szkół policealnych w szkoły policealne typu ponadgimnazjalnego. 2005.04.20
218
UCHWAŁA NR XXIV/217/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski. 2005.04.20
217
UCHWAŁA NR XXIV/216/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Limanowski. 2005.04.20
216
UCHWAŁA NR XXIV/215/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 2005.04.20
215
UCHWAŁA NR XXIV/214/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie:  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 2005.04.20
214
UCHWAŁA NR XXIV/213/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2005.04.20
213
UCHWAŁA NR XXIV/212/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie w 2005 r. 2005.04.20
212
UCHWAŁA NR XXIV/211/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2005 Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXII/186/04  z  dnia  29 grudnia  2004  r. 2005.04.20
211

Początek strony

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nazwa Data/Nr
Uchwała Nr XXXVII/222/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do wyrażenia zgody Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na korzystanie z wizerunku Herbu Miasta Limanowa. 2005.03.25
222
Uchwała Nr XXXVII/221/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia na obszarze miasta Limanowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa). 2005.03.25
221
Uchwała Nr XXXVII/220/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocowym w Limanowej 2005.03.25
220
Uchwała Nr XXXVII/219/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. 2005.03.25
219
Uchwała Nr XXXVII/218/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa. 2005.03.25
218
Uchwała Nr XXXVII/217/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków opracowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej. 2005.03.25
217
Uchwała Nr XXXVII/216/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2005 r. 2005.03.25
216
Uchwała Nr XXXVII/215/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego. 2005.03.25
215
Uchwała Nr XXXVI/214/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność Miasta Limanowa na działki stanowiące własność osób fizycznych. 2005.01.28
214
Uchwała Nr XXXVI/213/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/113/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez Radę Miasta Limanowa obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr XXX/197/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. 2005.01.28
213
Uchwała Nr XXXVI/212/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie: udziału Miasta Limanowa w projekcie: "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce" i zapewnienia udziału finansowego na jego realizację w latach 2005 - 2006. 2005.01.28
212
Uchwała Budżetowa Miasta Limanowa na 2005 rok Nr XXXVI/211/2005 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2005 r. 2005.01.28
211

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Ostatnia modyfikacja: maj 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości 800 x 600
Copyright ,,Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych Strona główna: ,,Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych"2001-2005.