Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

 

Usługi medyczne
... świadczenia przysługujące każdemu z tytułu ubezpiec
zenia


          Kasa Chorych zapłaci za wszystkie świadczenia, zgodnie z listą ustaloną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które służą zapobieganiu chorobom i przywracaniu zdrowia.


Należą do nich:

 Ú     porada lekarska, czyli wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub rodzinnego

 Ú     leczenie ambulatoryjne (przychodnia, poradnia, ośrodek zdrowia) oraz w domu pacjenta (wizyta domowa)

 Ú     leczenie szpitalne, jeśli skierowanie wystawi lekarz kasy chorych

 Ú     opieka paliatywno-hospicyjna to znaczy długotrwałe leczenie i opieka, także w domu pacjenta, nad osobami niedołężnymi i chorymi przewlekle,

 Ú     leczenie sanatoryjne - jeżeli skierowanie wystawi lekarz kasy, a kasa je potwierdzi

 Ú     badania diagnostyczne, laboratoryjne - ze skierowaniem lekarza, który ma umowę z  kasą chorych

 Ú     podstawowe świadczenia stomatologiczne, czyli np. badanie lekarskie, leczenie próchnicy - wypełnienie ubytku w zębie podstawowym materiałem stomatologicznym, zdjęcia rtg, usunięcie zęba, proteza akrylowa (częściowa i całkowita) - raz na 5 lat (górna i dolna szczęka), inne

 Ú     pomoc doraźna (wezwanie pogotowia ratunkowego) w przypadkach zagrożenia życia, czyli np. uzasadnione - i tym samym opłacane przez kasę - jest wezwanie do zawału serca, ale nie do przeziębienia

 Ú     rehabilitacja lecznicza

 Ú     szczepienia ochronne zalecone kasie przez Ministra Zdrowia  

 Ú     środki pomocnicze dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, , pieluchy, materace przeciwodleżynowe, inne (do wysokości ustalonych limitów).

 

Za skomplikowane operacje jak np. przeszczepy oraz niezbędne do ich wykonania środki techniczne i lekarstwa zapłaci budżet państwa.

 Początek strony

Co robić w razie choroby

 

 Ú     W razie choroby pójdziemy po poradę do naszego lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego, który sprawuje nad nami bezpośrednią opiekę zdrowotną

 Ú     Pokieruje on dalszym tokiem naszego leczenia - wystawi skierowanie do specjalisty, na badania laboratoryjne lub do szpitala. Te świadczenia opłaci za nas kasa chorych.

 Ú     Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z usług lekarza, który nie podpisał kontraktu z kasą chorych, będziemy musieli sami zapłacić za wszystko - za wizytę, badania czy pobyt w szpitalu!

Każdy ubezpieczony ma prawo do zmiany lekarza pierwszego
kontaktu lub lekarza rodzinnego.

Jeśli jednak chcemy zmienić lekarza przed upływem 6 miesięcy od jego wyboru musimy ponieść opłatę rejestracyjną w wysokości 2,5 % przeciętnego wynagrodzenia.

Jednak w uzasadnionych przypadkach zarząd kasy może zwolnić osobę zainteresowaną
z ponoszenia tej opłaty.

Od 1 stycznia 2001 r. zmieniły się zasady rozliczania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego.

W związku z tym każdy ubezpieczony powinien, podobnie jak lekarza pierwszego kontaktu, wybrać "swoją" pielęgniarkę. Wyboru pielęgniarki dokonujemy na tych samych zasadach, jak w przypadku zapisywania się do lekarza pierwszego kontaktu. Deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej otrzymacie Państwo w każdej Przychodni.

Dla niektórych specjalistów:

 

Można iść bez skierowania od swojego lekarza. Koszt porady i leczenia pokryje kasa chorych.

Otwarte dla wszystkich, bez skierowania, jest także:

    - lecznictwo odwykowe dla osób uzależnionych (na przykład od alkoholu, środków odurzających, tytoniu)

    - chorych na gruźlicę

    - dla kombatantów w zakresie chorób wojennych i obozowych.

 

Kombatanci w zakresie chorób wojennych i obozowych mają prawo do korzystania
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W chwili obecnej nie istnieją przepisy, które określałyby, jakie są to choroby. Według Małopolskiej Kasy Chorych można przyjąć, że wszystkie choroby osoby posiadającej status kombatanta można za takie uznać, chyba że lekarz wyraźnie stwierdzi, że dana choroba taką nie jest.

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do specjalisty nie jest też wymagane
w przypadku konieczności zdjęcia gipsu lub szwów oraz w przypadkach związanych
z zatruciem, wypadkiem, urazem.

Istnieją 2 rodzaje skierowań do lekarza specjalisty:

skierowanie na konsultacje - jednorazowa wizyta, wydanie opinii o stanie zdrowia

skierowanie na leczenie stałe - gdy pacjent cierpi na schorzenie przewlekłe, wtedy każda następna wizyta nie wymaga już skierowania!

Na terenie działania kas chorych nie obowiązuje rejonizacja. Możesz wybrać lekarza pierwszego kontaktu, możesz też wybrać specjalistę, do którego kieruje cię Twój lekarz.

Ú    Jeśli nagle zachorujemy poza terenem działalności naszej kasy regionalnej - na przykład mieszkamy w Małopolsce, a zachorujemy na wczasach w Sopocie - będzie nam przysługiwać taka sama opieka lekarska, jak w macierzystym regionie, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje na terenie całego kraju!

Nie musimy, zatem płacić za leczenie - oczywiście pod warunkiem, że skorzystamy z usług lekarza, który podpisał umowę z regionalną kasą chorych, w tym przypadku z Pomorską Kasą Chorych.

Co robić w razie wypadku?

Ú   W razie wypadku, urazu, zatrucia, stanów zagrażających życiu, przysługuje nam pomoc pogotowia ratunkowego oraz w szpitalu, oczywiście bez skierowania od lekarza!

Ú   Może się zdarzyć też i tak, że lekarz lub szpital, w którym znajdziemy się w wyniku tej sytuacji, nie będzie miał kontraktu z kasą chorych.
Kasa chorych, której jesteśmy członkami, pokryje koszty udzielanych tu świadczeń (do wysokości przeciętnych kosztów takich świadczeń w naszej kasie).
Niestety będziemy musieli dodatkowo udokumentować, że na przykład po wypadku nie mogliśmy otrzymać pomocy u lekarza lub w szpitalu, który zawarł umowę z kasą chorych.

Ú   Jeśli trafimy do szpitala, lekarz nie ma prawa żądać wykupywania dodatkowych lekarstw, opłat za badania, zabiegi, operacje - wszystko to jest wykupione przez kasę chorych

Nie obawiajmy się wezwać Pogotowia Ratunkowego. Nie trzeba za nie płacić.
Nie jesteśmy specjalistami by właściwie móc ocenić sytuację. Nieuzasadnione wezwanie to takie, gdy wzywamy karetkę np. do przeziębienia.
Początek strony

 

Każdy ma prawo wyboru szpitala spośród tych, które zawarły umowę z Twoją kasą chorych.
Skierowanie musi wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przeciwnym wypadku zapłacimy sami.

 

Medyczne środki pomocnicze

Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do bezpłatnych leków, środków pomocnicznych, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych środków technicznych

Okulary i pomoce optyczne

Co nam się należy?

Ú     szkła korekcyjne[1] (w tym szkła korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka (raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi
70% do ceny 9,50 zł. za sztukę[2])

Ú     Na tych samych zasadach przysługują szkła do bliży i dali (raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi - 70 % do ceny 9,50 zł. za sztukę)

Ú     oraz szkła dwuogniskowe, gdy stan wzroku oraz rodzaj wykonywanej pracy to uzasadnia (raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi - 70% do ceny 50 zł. za sztukę)

Ú     jednakże, jeśli dotychczasowe szkła nie przynoszą poprawy i lekarz przepisze nowe, zmienione szkła korekcyjne do wykonania indywidualnego, to te dodatkowe szkła można otrzymać bezpłatnie raz na 2 lata (wysokość dopłaty wynosi 70% do 30 zł. za sztukę)

                W refundację nie wchodzi koszt oprawek i robocizny optyka.

Ú     soczewki kontaktowe lecznicze stosowane przy leczeniu stożka rogówki i dużej anizometrii, łącznie z afakią (raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi 70% do ceny 400 zł. za twarde i 100 zł. za miękkie soczewki, za sztukę. Częstsza wymiana jest pełnopłatna).

Ú   pomoce optyczne dla niedowidzących, umożliwiające obserwację jednooczną
i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich, stanowiące wyposażenie pierwszej pomocy:

-          lupy - bezpłatnie raz na 2 lata, do wysokości określonego limitu - 80 zł.

-          lunety (w tym monookulary) bezpłatnie raz na 5 lat, nie droższe jednak niż 1050 zł.

-          lupy lunetowe bezpłatnie raz na 5 lat, bez limitu

-          okulary lunetowe bezpłatnie raz na 5 lat, nie droższe jednak niż 300 zł.

-          okulary lornetkowe raz na 5 lat, bezpłatnie do 600 zł.

 

                                                            Aparaty słuchowe      

Ú   aparat (aparaty) słuchowe - raz na 5 lat, 70% dofinansowania do wysokości ceny 550 zł (na przewodnictwo powietrzne) i 1500 zł. (na przewodnictwo kostne)

Ú   wkładka uszna wykonana indywidualnie w przypadku wady słuchu powodującej  utrudnienie w nabywaniu języka i komunikowaniu się w drodze słuchowej - raz na 5 lat bezpłatnie do wysokości limitu 50 zł.

Materace i poduszki przeciwodleżynowe

Co nam się należy?

Ú   poduszki przeciwodleżynowe w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających używania wózka inwalidzkiego - raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi 70% do wysokości limitu, który wynosi 60 zł.

Ú   materace przeciwodleżynowe w w/w przypadkach oraz w innych chorobach wymagających stałego przebywania w łóżku bez możliwości zmiany pozycji ciała - raz na 2 lata, wysokość dopłaty wynosi 70% do wysokości limitu, który w tym przypadku wynosi 160 zł.

Pieluchy

Co nam się należy?

Ú    60 sztuk pieluch anatomicznych przysługuje za darmo raz na miesiąc, nie droższych niż 1,25 za sztukę następującym osobom:

- z chorobą nowotworową, przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej, itp.

- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo-odbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi), nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych

Ú     zamiast pieluch anatomicznych zamiennie można kupić raz na miesiąc w powyższych przypadkach 60 sztuk pieluchomajtek (wysokość dopłaty wynosi 70% do limitu 1,40 zł. za sztukę)

Ú     pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne - 60 sztuk, raz na miesiąc, wysokość dopłaty wynosi 70% (do wysokości limitu 1,25 zł. za sztukę) dla następujących pacjentów:

w zespołach otępiennych o różnej etiologii,

z postępującymi chorobami układu nerwowego z zaburzeniami oddawania moczu, zwieraczy, w tym z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi.

Ú     cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w przypadku nietrzymania moczu (zamiennie uropodpaski lub urokieszonki) - 1 raz na miesiąc 70 % dofinansowania do wysokości limitu 99 złotych za komplet.

Jeśli uważasz, że Twoje Prawa jako pacjenta zostały naruszone zgłoś się do rzecznika praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych przyjmuje
w siedzibie kasy w Krakowie przy ulicy Józefa 21, tel. (0*12) 292-28-86 w. 115.


[1] Plastikowe oraz szklane

[2] Każdorazowo w razie zmiany korekcji

Początek strony

 

 

Usługi Opiekuńcze
...jeśli potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach


Osoby:

- starsze,
- chore,
- niepełnosprawne

Które mają trudności np. z robieniem zakupów, sprzątaniem, higieną osobistą, wymagają opieki (a rodzina takiej opieki zapewnić nie może), mogą skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co obejmują usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze obejmują:

*
Usługi pielęgnacyjne - mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, ścielenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, pomoc w codziennych zajęciach, takich jak sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.
* Usługi specjalistyczne - to specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja, terapia (np. dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia, niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.

Kto organizuje usługi opiekuńcze?

Najczęściej organizatorem usług opiekuńczych są Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i do nich przede wszystkim należy zwracać się w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz takiej pomocy zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w miejscu twojego zamieszkania.


Ośrodki Pomocy Społecznej organizują usługi we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi. Z nimi także można się kontaktować w sprawie usług.

Jak starać się o usługi opiekuńcze w OPS ?


* Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (gmina, dzielnica)

* Często wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zalecona przez lekarza pielęgnacja a także informacja, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna

* Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę potrzebującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego osoby ubiegającej się o pomoc. Od wyników wywiadu zależy ustalenie, jaka część opłaty za usługi pokrywana będzie przez OPS, a ile zapłacimy my

O pomoc może starać się także rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.

Od czego zależy wysokość opłat za usługi pokrywana przez OPS ?

1. Od miejsca zamieszkania - zasady odpłatności ustalają władze gminy, dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w różnych gminach mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę

2. Od dochodu netto - (czyli po odjęciu podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym OPS dopłaci miej do usługi. 

3. Często od tego czy osoba potrzebująca pomocy mieszka sama czy z rodziną.

Całość opłat za usługi ponosi OPS w przypadku osoby, której dochód (lub dochód na osobę w rodzinie) jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe).
W innych przypadkach OPS pokrywa częściowo koszty usług.

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL