Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

PLACÓWKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

    1. STOMATOLODZY w POWIECIE LIMANOWSKIM

Lp.

Nazwa

Stomatolog

Adres

Telefon

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Aneta 
Kopka-Stachak

34-604 Przyszowa 407

33-36-477 w. 26

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Joanna Barutowicz

Poręba Wielka-Koniki 313

34-735 Niedźwiedź

33-17-114

3.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Dorota Wójcik

34-654 Męcina 536

33-27-234

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Anna 
Kalczyńska - Żądło

ul. Matejki 13

34-730 Mszana Dolna

33-10-028

5.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom .Dorota 
Sidorczuk - Kasprzyk

ul. Jana Pawła II 16/4

34-730 Mszana Dolna

0604-80-61-60

6.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Maria Pietras

34-623 Szczyrzyc 120

33-21-375 w.35

7.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Małgorzata Rojek

ul. M. B. Bolesnej 10

34-600 Limanowa

33-71-565

8.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Wacław Białończyk

34-620 Jodłownik 174

33-21-211

9.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Jadwiga 
Śliwińska - Kubatek

34-650 Tymbark 383

33-25-220

10.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom .Cecylia Czochara

ul. M. B. Bolesnej 10

34-600 Limanowa

0602-38-56-72

11.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Bożena Parchańska

34-615 Słopnice 518

33-26-023

12.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Andrzej Zegarski

ul. M.B. Bolesnej 10

34-600 Limanowa

33-71-565

13.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Maria 
Krupińska - Kosecka

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

33-72-025 w. 399

14.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Matylda 
Nodzyńska - Kaletka

34-606 Łukowica 8

33-35-063

15.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Ewa Adamczyk

34-602 Laskowa 428

33-33-009

16.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Anna Kot

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

33-72-025

17.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Teresa Kowalska

ul. Matejki 13

34-730 Mszana Dolna

33-10-028

18.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Jan Młodziński

34-604 Przyszowa 407

-

19.

Gabinet Stomatologiczny

lek. stom. Maciej Baum

34-603 Ujanowice 31

33-34-012

20.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Aleksandra Hernes

ul. Starodworska 5

34-651 Limanowa

33-76-041

21.

Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny

lek. stom. Janusz Węgrzyn

34-608 Kamienica 403

33-23-015

22.

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. stom. Krystyna Michalewska

34-607 Sczawa 425

33-24-290

23.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Bożena Bieda

ul. Witosa 28

34-600 Limanowa

33-29-304

24.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. stom. Małgorzata Pawluś

ul. Konopnickiej 4

34-600 Limanowa

33-71-171

25.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 
lek. stom. Magdalena Krakowska
www.stomatologia-krakowska.pl
 

ul. Jana Pawla II 14
34-600 Limanowa

542-48-47 lub 0505-034-878

26

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

lek. stom. Mirosław Kagan

34-642 Dobra 545

33-30-011

27..

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Lekarz Rodzinny" s.c. 
w Kasinie Wielkiej

lek. stom. Michał Sowa

34-741 Kasina Wielka 546

33-14-023

28.

Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kasince Małej

lek. stom. Michał Sowa

34-734 Kasinka Mała 268

33-13-031

29.

Ośrodek Zdrowia 
w Mszanie Górnej

lek. stom. Andrzej Paryś

34-733 Mszana Górna 401

33-15-202

30.

Ośrodek Zdrowia 
w Rabie Niżnej

lek. stom. Andrzej Paryś

34-731 Raba Niżna 218

33-16-060

 Początek strony

 

2. PLACÓWKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

 
Nazwa jednostki
 

Adres

Lekarz

Telefon

Szpital Powiatowy
w Limanowej

ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa

      dyrektor
       mgr inż. Antoni Róg

33-72-025

N ZOZ Szpital
pw. św. Jana Jerozolimskiego
w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 107

lek. Tomasz Krupiński

33-20-024

33-20-042

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

34-642 Dobra 545

lek. Mieczysław Dubiel

33-30-011

Ośrodek Zdrowia w Jurkowie

43-643 Jurków 144

lek. Ryszard Kaim,
lek. Janina Banachowska

33-30-174

Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kasince Małej

34-734 Kasinka Mała

lek. Halina Rożemska

33-13-031

Ośrodek Zdrowia
w Mszanie Górnej

34-733 Mszana Górna

lek. Józef Podolski,
lek. Krzysztof Kulka,
lek. Adam Wójcik

33-15-202

Ośrodek Zdrowia
w Rabie Niżnej

34-731 Raba Niżna

lek. Bogusław Białończyk, 
lek. Beata Baran

33-16-060

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Lekarz Rodzinny" 
s.c. w Kasinie Wielkiej

34-741 Kasina Wielka 546

lek. Bogdan Baczyński

33-14-023

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Lekarz Rodzinny" 
s.c. w Kasinie Wielkiej
Oddział w Skrzydlnej

34-625 Skrzydlna 152

lek. Joanna Lach - Dudzik

33-31-013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

34-602 Laskowa 428

lek. Barbara Hłyń

33-33-009

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jodłowniku

34-620 Jodłownik 174

lek. Grażyna Krupińska

33-21-120

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
w Krasnem Lasocicach

34-621 Krasne Lasocice 150

lek. Marek Borowiak

33-21-403

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Limanowej

ul. Starodworska 5
34-600 Limanowa

lek. Teresa Pankiewicz

33-76-125

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Limanowej

ul. Witosa 28
34-600 Limanowa

lek. Janina Ziomek - Gała

33-72-843

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Ogólna 
s.c. w Limanowej

ul. M. B. Bolesnej 10
34-600 Limanowa

lek. Zygmunt Rojek

33-72-232

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łukowicy

34-606 Łukowica 8

lek. Stanisław Pikul

33-35-014

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowicy
Filia w Kamienicy

34-608 Kamienica 403

lek. Stanisław Przystał

33-23-015

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Męcinie

34-654 Męcina 536

lek. Anna Joniec

33-27-004

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mszanie Dolnej

ul. Jana Matejki 13
34-730 Mszana Dolna

lek. Anna Majchrzak

33-10-028

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Rybiu

34-652 Nowe Rybie 157

lek. Elżbieta Makulec - Ryś

33-22-111

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Praktyka Lekarza Rodzinnego"w Porębie Wielkiej

Poręba Wielka 278
34-735 Niedźwiedź

lek. Renata 
Kopacz - Modrzejewska

33-17-013

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przyszowej

34-604 Przyszowa 407

lek. Mirosława 
Wiśniewska - Oko

33-36-009

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słopnicach

34-615 Słopnice 518

lek. Eugeniusz Dziedzic

33-26-004

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szczawie

34-607 Szczawa 425

lek. Stanisława Majkrzak - Mikołajczyk

33-24-015

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 120

lek. Jacek Szepieniec

33-20-026

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tymbarku

34-650 Tymbark 315

lek. Regina 
Korzeniecka - Łyżnicka

33-25-220

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach

34-603 Ujanowice 31

lek. Jan Sieja

33-34-012

Twoje zdrowie ...

 Początek strony

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja: wrzesień 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony   Lokalnmy IdN Limanowa